Høyspentlinjer GIR kreft, ifølge ny britisk us.

Vis som: | |
1

Dette har jeg visst i flere tiår. Nå påviser en britisk undersøkelse en overhyppighet på 70% av blodkrefttilfeller hos barn som bodde nærmere enn 200m (!!!!) fra høyspentlinjer. Man måtte hele 600 m (!!!!) fra linjene for å komme på normaltallet av blodkrefttilfeller!!!!!
VAR DET IKKE DET JEG SA?`????????????
Selv har jeg påvist en overhyppighet av kromosomforandringer (mutasjoner) i planter under høyspentlinjer!!!! Allerede på syttitallet!!! I planteforedlingen brukes sterke magnetfelt og cellegiften kolchicin for å indusere polyploider (planter med forhøyet kromosomtall).
'antinik'
Om kort tid legges frem en oppsiktsvekkende us. som viser sammenhengen mellom bruk av mobiltelefon og kreft i HJERNEN!!!! Good luck!

Av Kraftwerk den 05/06/2005 - 16:05
1

Bullshit,bullshit,bullshit!! Bare juks og fanteri, strømledninger er beviselig helt ufarlige. Dette er sjarlataner som sikkert har en bok de vil selge e l. Bare vent og se, det vil bli avlørt som bløff.

Av Antisyt den 05/06/2005 - 16:36
1

Disse undersøkelsene varierer stadig. Jeg leste just en finsk
undersøkelse som konkluderte med det motsatte.>> Ufarlig
Så er det opp til en selv hva en gidder å tro på.
Det var just en stor seriøs svensk undersøkelse om mobiltelefon>> Ufarlig!

Slutt å rope ulv,ulv i tide og utide!

Antisyt

Av Realisten den 05/06/2005 - 18:04
1

Det er ikke første gangen at det blir påvist en sammenheng mellom blodkreft og høyspentlinjer.
De siste 10-20 årene har vi hørt om det en rekke ganger.

En bør heller ikke se bort fra en slik sammenheng. Menneskekroppen er sterk,men er ikke skapt for alle slags påvirkninger.

Av Montør den 05/06/2005 - 21:43
0

Jeg er selv montør, det er vel ikke for inmgenting at høyspentmomtører ligger på topp når det gjelder krefttilfeller. Eller? ...... noen som har en forklaring på dette.

Av wvb den 06/06/2005 - 01:30
0

...men er det like skadelig som å være et surmaget krek? Eller like skadelig som å utsettes for den irrasjonelle sutringa og masinga til et surmaget krek? Overgi deg selv til forskningen, 'antinik', så kan det hende vi får svar på disse spørsmålene!

Av Hesquiaht den 06/06/2005 - 07:27
1

...at før du sier at høyspentlinjer GIR kreft, så bør du kunne dokumentere det, og det kan du ikke.

Leger, forskere, ingeniører og kvakksalvere har i en årrekke forsøkt å finne svaret på dette, så hvis du sitter med en forskningsrapport er jeg svært interessert i denne.

Jeg har selv, som "fotsoldat" vært ute i felten og målt på både induktive- og kapasitive felter (både statiske og dynamiske) for å finne slike sammenhenger. Konklusjonen av rapporten ble at det ikke var noen som helst overrepresentasjon av kreft for mennesker som ble kontinuerlig eksponert.

Er du klar over at et magnetfelt minker omvendt proporsjonalt med avstanden til feltets opprinnelse? Direkte under en høyspentlinje måles et dynamisk magnetfelt som er ca 1/5 av det feltet en eksponeres for fra et digitalt armbåndsur hver gang den pulser. På 200 meters avstand finnes kun den magnetiske bakgrunnsstrålingen som ellers finnes over alt.

Jeg har tidligere også sett britiske "undersøkelser" som "påviser" en sammenheng mellom kreft og dynamiske magnetfelter. To av disse undersøkelsene viste seg å være et propagandaforsøk fra ekstreme anti-høyspent mennesker. I det tredje tilfellet viste det seg at meneskene i det undersøkte området ble eksponert for Radon i doser som overskred grenseverdiene med 400%.

Inntil jeg får konkrete fakta på bordet, anser jeg det du skriver her for reinspikka tull.

Av Hesquiaht den 06/06/2005 - 07:29
1

Strømledninger er ikke beviselig hverken farlige eller ufarlige. Det er ingen som har klart å bevise konsekvenser hverken i positiv eller negativ retning.

Av liten & redd den 06/06/2005 - 07:37
1

Nå ble jeg litt lettet her, men hvordan kan man vite hva som er sannheten, egentlig...

Av Hesquiaht den 06/06/2005 - 09:32
1

Man kan nok ikke vite hva som er sannheten ennå, dessverre. Som sagt så er det mange som har forsøkt, veldig lenge, å finne sannheten. Til dags dato er det ingen som har klart å finne noen sammenheng mellom magnetfelt og kreftrisiko, men det er heller ingen som har klart å bevise det motsatte.