Oppsigelsestid uten arbeidskontrakt?

Vis som: | |
5

Jeg har jobbet som ekstrahjelp i en butikk i litt over ett år nå, uten arbeidskontrakt. For et par uker siden sa jeg opp stililngen min, rett og slett fordi jeg misliker miljøet og ikke orket tanken på å jobbe der lenger. Den ansatte jeg leverte oppsigelsen min til trodde oppsigelsestiden min var på 2 uker, men hun var ikke helt sikker og sa derfor at jeg fikk nærmere beskjed senere. Daglig leder ringte noen dager etterpå og sa at oppsigelsestiden min var 2-3 uker etter 1 juni. Han var ikke helt sikker på om det var 2 eller 3 uker. Jeg tror han vil holde meg til den tredje uken slik at jeg må jobbe på nattåpent, altså til kl 23-24 på en skoledag, som jeg heller ikke tror er særlig lovlig.

Har de lov til å holde meg i 6 uker etter jeg har levert oppsigelse, uten noen arbeidskontrakt?

Av Anonym den 21/05/2009 - 19:53
3

er en måned dersom ikke annet er avtalt, eller det ikke foreligger kontrakt. Oppsigelsestiden skal regnes fra den 1. i mnd etter du leverte oppsigelsen, for den regnes i hele kalendermåneder. Sier du opp f.eks 5.mai, begynner fristen på 1 mnd å løpe fra 1.juni.. Irriterende, men sant. Sier du opp 30.mai, løper den også fra 1.juni. Du kan neppe påberope deg kortere frist selv om du bare er ansatt som ekstrahjelp,- du har vært der 1 år og er en ansatt. Prøvetid har kortere frist. Du er over prøvetiden.

Når det gjelder sen arbeidstid, så heter det som hovedregel at nattarbeid ikke er lovlig (og nattarbeid er fra kl.21.00 - 06.00). men det er lov der det anses for nødvendig,- helse og omsorg, transport, etc. Jobber du i butikk, er det neppe nødvendig, og går du på skole i tillegg, må du kunne påberope deg å ikke kunne jobbe slik. Der mener jeg du kan protestere på sen arbeidstid pga skolegangen..men en tlf til arbeidstilsynet avklarer nok saken om arbeidsgiver er vrang. Du bør si fra nå at så sen jobbing er uaktuelt , så ikke du settes opp på en slik arbeidsplan. Men da ringer du arbeidstilsynet først og får reglene der , slik at du ikke tabber deg ut :-)

Av Kristine 17 den 21/05/2009 - 20:42
1

Tusen takk :)

Av bluesbreaker den 24/05/2009 - 09:31
3

Alle skal ha en arbeidskontrakt. Her har din arbeidsgiver forbrutt seg mot Arbeidsmiljølovens § 14-6.
I arbeidskontrakten skal det stå nærmere om oppsigelsesfrister.
Dersom det er slik at du ikke har skrevet under på noen kontrakt overhode, eller annen kontrakt som inneholder noe helst hva angår oppsigelsestid, så har du strengt tatt heller ingen oppsigelsestid overhode. Det er arbeidsgiver (Arbeidsmiljølovens § 2.1) som har ansvaret for å holde orden på slike kontrakter - og du har en medvirkningsplikt til å sørge for å få en arbeidskontrakt (Arbeidsmiljølovens § 2-3).
Det normale vil da være 14 dagers oppsigelsestid fra du skriflig leverer inn oppsigelsen, fordi din arbeidsgiver må kunne få rimelig tid til å finne en erstatter for deg.

Av Anonym den 04/10/2009 - 17:53
0

Selv om man ikke har kontrakt, så er man automatisk fast ansatt om man har jobbet i bedriften over 6 mnd'er som er standard for lengste prøvetid. (Noen kjører med 4 mnd'ers prøvetid og da er oppsigelsestiden 14 dager i denne.) Etter det er det en mnd's oppsigelsestid.

Av Baronen-1 den 18/01/2011 - 00:32
0

Her tar du litt feil. Dersom en kontrakt ikke foreligger, og arbeidstaker har jobber i over 6 måneder, er oppsigelsestiden én måned. 6 måneder er nemlig grensen for når man regnes som fast ansatt!

Av Baronen-1 den 18/01/2011 - 00:33
0

Svaret var så klart til den over over her ;P

Av Mrs. Blaisdale den 19/01/2011 - 17:30
0

så kan en gå på minuttet om en ønsker det, og er villig til å ta konsekvensene overfor arbeidsgiver.

Det er derfor det er så viktig i ALLE arbeidforhold å skrive arbeidskontrakt. Finnes det useriøse arbeidsgivere som ikke gjør dette, så må arbeidstaker minne arbeidsgiver på dette, og det må gjøres straks arbeidsforholdet begynner å løpe.

TS kan slutte når hun ønsker det