Hva er forskjellene på å være konservativ, radikal og fundamentalistisk kristen?

Vis som: | |
0

 Hva vil du si om det, og hva ligger det i å være bibeltro?

Av Mannen i gata den 21/11/2010 - 18:33
0

sa en gang at du skal lese som det står, tro som det står og gjøre som det står. Bibelens ord skal tale til deg selv personlig, ikke til din ektefelle eller nabo. Jesus sa, den som gjør sannheten...det kan tolkes som at evangeliet skal settes i omløp.

Av ole b den 21/11/2010 - 18:38
0

står?
Åssen da?
---------------
Dagen etter ser han Jesus komme, og han sier: "Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd." Joh 1.

-

Av Taurus den 21/11/2010 - 18:53
0

Er man bokstavtro mot bibelen, så støter man på noen små problemer...

"Lykksalig er den som griper og knuser dine spede barn imot klippen"

http://hedning.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=347

Jeg er glad internett oppdateres med innhold som passer i vår tidsalder ;)

Av Mannen i gata den 21/11/2010 - 19:11
0

personer omtalt i Bibelen var Guds beste barn. Bibelen inneholder en del rent hedensk stoff. Hvorfor det ikke er sensurert bort kan man undres over. Kanskje det skyldes at Gud ikke viker unna for sannheten om mennesket?

Av Mannen i gata den 21/11/2010 - 19:13
0

som sagt, Jesus snakker om å gjøre sannheten. Kanskje ikke godt norsk.

Av Channo den 21/11/2010 - 19:16
0

hvem som spør.

mvh Channo.

Av Channo den 21/11/2010 - 19:18
0

må en skille mellom Guds uttalte vilje, og menneskers vei for å komme dit....

mvh Channo.

Av ole b den 21/11/2010 - 19:59
0

Han sier at HAN er sannheten.
"Å gjøre Guds ord", er nok en forkjært måte å se det på.
Det er ordet som arbeider med oss, ikke omvendt.......
------------------------------------------------------------------
Dagen etter ser han Jesus komme, og han sier: "Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd." Joh 1.

Av Mannen i gata den 21/11/2010 - 20:10
0

Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud.

Av Channo den 21/11/2010 - 20:13
0

godt å lese akkurat nå, takk skal du ha,

du gjorde sannheten!  :^)

mvh Channo.

Av ole b den 21/11/2010 - 20:22
0

Og ved lesning og sammenheng ser vi.
På Norsk "Følger sannheten"
Den som tror, det er gjerningen: å tro.
............................................
Dagen etter ser han Jesus komme, og han sier: "Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd." Joh 1.

Av straumax den 21/11/2010 - 21:26
0

Å ta imot Jesu sannhet til oss, leder til frelse, for det er å få tro for intet. Tror man for intet kommer man til det ene Sanne Lys uten innblanding fra ens eget lys. Joh.3,21 er ikke ment som et tillegg til Joh.3,16. 

Å gjøre sannheten slik du henviser til i Joh.3,21 (Danish CLV), er intet annet enn å tro for intet. Det er troens enkle reine gjerning som kommer fra Herren og ikke fra en selv, for selv har man ingen gjerning som kan frelse en eller hjelpe en til å (for)bli frelst.

I troen for intet vet man dermed intet om sine gjerninger etter Herrens reine velbehag: - Matt.25,37: Da skal de rettferdige svare: 'Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? 

Mvh straumax

Av Channo den 21/11/2010 - 21:06
0

to ulike Bibelutgaver, og begge er nøyaktig
likelydende med Mannen i gata sitt sitat.

mvh Channo.

Av ole b den 21/11/2010 - 21:09
0

du i det som står da?
----------------------------

Dagen etter ser han Jesus komme, og han sier: "Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd." Joh 1.

Av Channo den 21/11/2010 - 21:15
0

å gjøre sannheten, slik som det står.

Ser ikke helt at dette trenger å omtolkes, eller omgjøres.

Om jeg f.eks. hevder at Jesus er verdens Frelser, så
har jeg gjort sannheten.

mvh Channo.

Av ole b den 21/11/2010 - 21:47
0

da er det forkynnelse.
Veldig bra!
-----------------------
Dagen etter ser han Jesus komme, og han sier: "Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd." Joh 1.