Har Israel rett til sine landområder?

Vis som: | |
1

Mange bruker gamle overleverte fortellinger(jfr. bibelen) som bevis for eiendomsrett til land.
Så sent som i 1967 la Israel under seg store landområder, som de senere ikke har vært
villige til å tilbakeføre til de rettmessige eierne.

Imidlertid kan vi gå så langt som tilbake til Moses og utgangen fra Egypt der også Israelerne
etter å flakket i blinde rundt i 40 år, før de kom til det "forjettede", "lovede"  land, der det
selvfølgelig også bodde mennesker på det tidspunktet.  Nå er ikke jeg så stø i bibelhistorien
at jeg kan si noe om de enda tidligere tider, men det synes åpenbart at jødene ikke har noen
fortrinnsrett i det området de nå oppholder seg i, det gjelder også områdene de har okkupert.

Forøvrig er palestinere og jødene utsprunget fra samme opprinnelse, så det Israel gjør i dag er
å fordrive og underkue sine egne brødre og søstre. Det nytter jo ikke å føre noen vanlig diskusjon
om okkupasjon og overgrep siden jødenes kronargumenet er "vi var her først" vilket altså
ikke er sant.

Situasjonen nå er at de okkuperte er de som har skylden for okkupantenes oppførsel. Det henger jo
ikke på greip, det er som å sette skylda på voldtektsofferet for den voldtekten vedkommende ble
offer for.
Det som forundrer meg sterkt er hvorfor Israels venner må lyve for å begrunne den israelske statens
oppførsel. De snur saken fullstendig på hodet og ord får motsatt innhold i forhold til det som er vanlig.

Til slutt;- Når ble det selvforsvar å angripe skip med nødhjelp i internasjonalt farvann
og drepe mennesker ombord med skudd fra en halv meters hold? Dette regnes vanligvis
som piratvirksomhet ellers i verden, f.eks.  utenfor kysten av Somalia og utenfor Adenbukta.

Av lehmo11 den 08/06/2010 - 18:59
3

I Norge frontes de av 2 partier: Det politiske Krf og det antipolitiske Frp. De støtter ensidig Israels grove overgrep mot palestinerne, og føler seg høyt hevet over internasjonal rett, over FN-resolusjoner, de tar seg til rette. Angriper skip i internasjonalt farvann med en armada av krigsskip rundt skipene med kurs for Gaza, og setter ombord bevæpnede soldater fra helicopters. De kan simpelthen ikke oppføre seg.

Jeg tror ikke poenget er å være stø i bibelhistorie, og om hvem som var der først. Det er snarere at det ble begått en grov urett etter 2. verdenskrig, noe USA i første rekke har skylda for. Det fantes ingen saklig grunn for at jødene skulle bli tildelt landområde i Palestina dengang. Skulle de hatt en egen stat, var det naturlige en bit av Tyskland.

Det er forstemmende at vi har landsmenn blant oss som støtter okkupantene og overgriperne.

Mvh
Lehmo

Av Kjøss meg i ræva den 08/06/2010 - 19:09
1

"Når ble det selvforsvar å angripe skip med nødhjelp i internasjonalt farvann
og drepe mennesker ombord med skudd fra en halv meters hold?"

Og når ble det legalt å ta til fange og underkue flerfoldige hundre tusen mennesker som
i Gaza ? Sette opp murer for å sperre dem inne (og kanskje om ikke lenge bygge gasskammer
for å tilintetgjøre dem) ?
Jeg tiltror det landet hva som helst snart. Og USA ? Og Norges forhold til disse statene ?
Mange tankekors !

Av saltlakris den 08/06/2010 - 19:18
2

er det ikke et tankekors at også egypt har lagd en mur mot palestina?

Muren ble vel satt opp fordi israel begynte å bli lei av å leve med den daglige frykten for selvmordsbombere.

Av saltlakris den 08/06/2010 - 19:28
3

det vi ser i israel i dag er rasultatet av for stor innvandring (av jøder). Dette er jo et erkeeksempel på hva som skjer når innvandringen av grupper med for stor kulturell forskjell møtes. Innvandringen av jøder startet vel på 1920 tallet eller noe slikt. 28 år etterpå fant fn på det idiotiske, men alikevel nødvendige på grunn av stor innvandringen av jøder til området, å danne staten israel.

Det er nok dessverre for sent for fn å angre nå.

Det er også litt merkelig at du omtaler innvandreren eller etterkommerene etter innvandrerne som okkupanter og overgripere. Det er jo akkurat det samme som holder på å skje i norge. At vi får for stor innvandring av grupper med for stor kulturell forskjell. Det er bare et tidsspørsmål før konfliktene kommer her også.

Men jeg er enig i at israel ikke burde bordret skipet i internasjonalt farevann. De kunne ventet til det var innenfor landegrensene. Men når det er sagt så burde vel ikke "fredsaktivistene" startet å slå soldatene helseløse med det samme de kom ombord. Hadde "fredsaktivistene" holdt seg rolige ville drapene sannsynligvis aldri ha skjedd.

Det er vel også forstemmende at vi har landsmenn blandt oss som støtter terrorister og overgripere.

Av Kjøss meg i ræva den 08/06/2010 - 19:35
0

Hvem kom først? Høna eller egget ?

Av Kjøss meg i ræva den 08/06/2010 - 19:44
0

Vet ikke om dette ser så fryktelig skummelt ut ?

Fra Wikipedia :

Innvandrere i Norge utgjør 11,4 % av befolkningen i Norge, eller 552 000 personer (pr 1.1.2010). [1]

Innvandrerne kommer fra 216 ulike land. De største gruppene av innvandrere kommer fra Polen, Sverige, Pakistan, Somalia, Tyskland, Irak og Danmark. Mange innvandrere bor i Oslo, hvor innvandrere utgjør 25 % av befolkningen.

Den største innvandrergruppen har lenge vært pakistanere, men fra 1. januar 2008 er polakker den største gruppen. Polakkene drar fordel av bevegelsesfriheten som fulgte med landets EU-medlemskap. Den polskfødte innvandrerbefolkningen bor forholdsvis spredt i Norge, og den typiske polske innvandrer er håndverker. Norsk-pakistanere utgjør den nest største gruppen, og ettersom pakistanerne er tett konsentrert i Oslo-området er denne gruppen forholdsvis synlig.

Innvandrerne utgjør et svært sammensatt mønster når det gjelder integrering, utdanningsnivå, religion, sysselsetting og likestilling. Et hovedtrekk er at graden av integrering og tilpasning til norsk levemønster øker med lang botid, og at andre generasjon er mer tilpasset enn sine foreldre. Som følge av økt innvandring har flere religioner fått medlemmer og forsamlinger i Norge: islam, buddhisme, hinduisme og den ortodokse kirke. Også den katolske kirke har fått nye medlemmer fra flere land og språkgrupper.

Av lehmo11 den 08/06/2010 - 19:56
0

..ikke tilregnelig.

Mer har jeg ikke å si om den saken.

Mvh
Lehmo

Av saltlakris den 08/06/2010 - 20:02
2

nå er det vel slik at de fleste landområder har skiftende eiere opp igjennom historien og med området på gaza er det vært ekstrmt mye skiftende eiere. Så etter min mening blir det fullstendig meningsløst å gå for langt tilbake i tid for å liksom finne de "rette" eierne. Sannsynligvis er i dette tilfellet ingen egentlig den "rette".

Men saken er at fn tildelte jødene israel i 1948 som et resultat av stor jødisk innflytting fra 1920 årene. Jødenes flukt og grusomheter fra ww2 var nok også selvfølgelig en medvirkende årsak. Israel er da altså en lovlig stat tilordnet av fn. Fra dag 1 i den nye staten israel har de muslimske landene rundt prøvd å lage livet surt for jødene, noe som resluterte i krig. En krig som israel vant, men som de absolutt ikke startet. Golanhøyden ble tatt fra syria som et krigsbytte og gir israel en litt større buffer i forhold til angrep fra den kanten.

Når vi tenker på hvor hardt israel er presset på alle kanter er det kanskje ikke noe rart de bruker harde virkemidler?

Problemet er at de muslimske statene rundt israel ikke kommer til å gi seg med sine krigshandlinger før israel er slettet fra kartet. Så hvordan mener du man skal løse konflikten?

Av saltlakris den 08/06/2010 - 20:04
0

jeg prøvde å dikutere med deg uten at det skulle bli en persondebatt, men det går vist ikke.

Av saltlakris den 08/06/2010 - 20:08
1

innvandringstallene fra ssb er nok litt feil er jeg redd.

I 1980 var vi i underkant av 4 millioner. I dag er vi ca 4,9 millioner. Det vil si en økning på ca 900.000. Med en fødselsrate i hele perioden har vært under 2,1. Det vil si at vi har et lite fødselsunderskudd. Altså må den økningen på 900.000 skyldes innvandring.

Har du aldri tenkt over at selv om feks den muslimske befolkningen fremdeles er liten i norge så er det utrolig mye bråk og uroligheter med den, Har du noen gang tenkt over hvordan det vil bli om den blir enda større? For det vil den bli.

Av Kjøss meg i ræva den 08/06/2010 - 20:32
0

Dette er et verdensproblem hvor verdenssamfunnet via FN
må tvinge igjennom samarbeidsprosesser mellom Israel og nabolandene.
Nå er også Tyrkia på hugget mot Israel.
Og det er ganske mange brannfakler som ligger i Midt-Østen....... som naboland
og ihvertfall Europa kunne prøve å ta tak i. For alvor med bl.a. sanksjoner som redskap.
Jeg tror ikke som du at Israel vil bli slettet av muslimer. Tror faktisk at på sikt,
hvis ting roer seg ned, så er muslimer helt komfortabel med å bo sammen med
ulike folkegrupper og religioner. Har ihvertfall sett det i andre land.
Dessverre er Israel nå nesten som en "Hitlerstat" å regne. Mens palestinere gjør opprør som faen !
Hva gjorde vi i 2. verdenskrig ? Sloss for vår rett !
Men dessverre....USA er det største hinder for fred i Midt-Østen. Der er altfor mange rike og kapitalistiske
jøder med stor innflytelse i USA's styre og rettssystem. Makt !

Av Fjellreven den 08/06/2010 - 20:34
0

"Jeg tror ikke poenget er å være stø i bibelhistorie, og om hvem som var der først. Det er snarere at det ble begått en grov urett etter 2. verdenskrig, noe USA i første rekke har skylda for. Det fantes ingen saklig grunn for at jødene skulle bli tildelt landområde i Palestina dengang. Skulle de hatt en egen stat, var det naturlige en bit av Tyskland."

-Jeg har jo hørt deg si dette tidligere,men dersom vi ser helt bort fra bibelen og andre eventyrbøker; når fikk dette området navnet Palestina,og hva het det før dette?
Hvem bodde i dette området før det ble invadert av jøder og arabere?

Hvem andre enn Israel har fått tildelt land i dette området?

Jeg vet svarene men vil gjerne høre de av deg denne gangen.

Av Fjellreven den 08/06/2010 - 22:57
0

Jo de som har den opprinnelige retten på dette området er Filisterene. Men de ble fordrevet av jøder og arabere.
Araberene døpte det forøvrig om til Palestina.

Både Jøder og Arabere er inntrengere i dette området. De har andre opprinnelser. Araberene fra Nordafrika,og jødene fra Europa og Usa. Men siden de opprinnelige ble fordrevet,og senere derfor ikke gav krav på land,så ble dette delt opp mellom arabere og jøder,de eneste som gav krav på land.

Både Jordan,Libanon,Israel og Syria er alle land som ble opprettet i  "Palestina"

Dessverre er det ikke rom for kunnskap i debatter om dette temaet.

Her er det hatet som råder. Men man pakker det gjerne inn i noen fjollete "fredsfaner", men står i praksis for det motsatte.

Det er forøvrig ingen som spør seg hvorfor Israel lever i fred med både Jordan og Egypt.
Man unngår også å forholde seg til det faktum at det palestinerene i Gaza frykter mest er ikke Israel men at Hamas skal lykkes med sitt brutale  "eksperiment"
Deres oppslutning er forøvrig sterkt dalende.

Her er forøvrig en aldri så liten historie-oppdatering (for de som ikke er redd for kunnskap) angående dette området

Palestina, område mellom Jordan og Middelhavet. Dominert av filisterne fra ca. 1150 f.Kr., deretter av jødene som opprettet et kongedømme ca. 1000 f.Kr. I hundreårene som fulgte kom området under kontroll av omkringliggende storriker. Araberne erobret P. fra det østrom. riket i 636 e.Kr. Korsfarerne holdt omr. i 1099—1187, deretter igjen arab. Inngikk i det ottomanske riket fra 1517 til 1. verdenskrig, da under britisk kontroll. På slutten av 1800-t. oppstod den sionistiske bevegelsen, som arbeidet for å opprette et jødisk hjemland i P. Gjennom Balfour-erklæringen i 1917 gav britene støtte til dette kravet, uten at dette skulle gå på bekostning av rettighetene til den ikke-jød. befolkningen. Brit. mandatområde under Folkeforbundet fra 1920, økende jød. innvandring på 1930-t. med påfølgende konflikt med den arab. befolkningen. Etter å ha gitt opp å finne en løsning på striden mellom arabere og jøder i P., sa Storbritannia fra seg mandatansvaret tidlig i 1947. I nov. vedtok FN at det tidligere brit. mandatområdet skulle deles i en jød. og arab. stat. Med utg.punkt i denne delingsplanen ble staten Israel opprettet 14. mai 1948, umiddelbart etterfulgt av et militært angrep av de arab. nabostatene som ikke anerkjente delingsplanen. Etter hvert fikk de isr. styrkene overtaket, og med våpenhvilen i juli 1949 utvidet Israel sitt landområde med ca. 1/5 i forhold til FNs delingsplan. — I Israel i dag lever 2,7 mill. palestinere som flyktninger, ca. 1 mill. av disse bor i leirer på Vestbredden, i Gaza, Jordan, Libanon og Syria. En stor del av disse er etterkommere av arabere som flyktet eller ble drevet fra sine hjem i tiden rundt krigen 1948—49. → PLO, anerkjent av FN i 1974 som palestinernes talerør, arbeider for internasj. anerkjennelse for en egen palestinsk stat. I 1987 brøt det ut et omfattende opprør i de okkuperte omr. I 1988 oppgav Jordan formelt sitt krav på den okkuperte Vestbredden (av elva Jordan), som kan bli en del av en slik stat. PLO undertegnet fredsavtale med Israel 1993 (→ Oslo-avtalen), samtidig som det ble fastsatt en plan for en gradvis overgang til palestinsk selvstyre på Vestbredden og Gaza. Oslo-avtalen møtte betydelig motstand i Israel og blant palestinerne, og den har ikke blitt gj.ført etter den oppr. tidsplanen. I jan. 1996 avholdt den palestinske befolkningen på Vestbredden og Gaza sitt første demokratiske valg i historien, da Yasir Arafat ble valgt til president for de palestinske selvstyremyndighetene. Siden Benjamin Netanyahu ble isr. statsminister i 1996 har forholdet mellom Israel og de pal. selvstyremyndighetene vært preget av konflikt. Flere forsøk på å finne løsninger har ikke vunnet frem. Høsten 2000 brøt det ut uroligheter i de okkuperte områdene. I tiden som fulgte gjennomførte pal. organisasjoner væpnede aksjoner, deriblant et stort antall selvmordsangrep mot sivile israelere. Israel svarte med omfattende militære mottiltak i de okkuperte områdene. Mange sivile palestinere ble drept, og de israelske militæraksjonene medførte store ødeleggelser. Våren 2003 ble Mahmoud Abbas utnevnt til palestinsk statsminister. Etter et nytt USA-ledet fredsinitiativ sommeren 2003, kom det i stand nye kontakter med Abbas som palestinernes representant. Han gikk imidlertid av i sept. 2003. Arafat døde i 2004, og Mahmoud Abbas ble valgt til ny president i jan. 2005.

http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9326558

Som man kan se med all enkelthet så er det  "røverpakk" av forskjellig karakter og opphav som har okkupert området siden tidenes morgen.

Jødene allerede i 1000 f. Kr,mens Araberenes erobringer fant sted på 600-tallet, under det muslimske korstoget, (islam ble dannet på 600-tallet) da også hele Palestina kom på arabiske hender

http://www.caplex.no/Web/ImageFullSize.aspx?Id=11067017

Av saltlakris den 08/06/2010 - 21:55
0

hehe, så du har sett i andre land at muslimer er konfertable med å bo sammen med andre kulturer og religioner. Vel jeg har sett utrlig mange ganger at de ikke har det. De har til og med problemer med å bo sammen selv om de tilhører samme religion med litt ulik ideologi.

Sannheten er at de muslimske statene begynte å hisse til krig med en gang etter 1948 da fn grunnla israel. Og de vil nok temmelig sikkert ikke gi seg før israel er slettet fra kartet.

Du kan gjerne kalle israel en hitlerstat, men saken er at de bare prøver å beskytte seg fra terroristene som omringer dem. Jeg tror de aller fleste ville blitt lei av daglig å leve i frykt for selvmordsbombere. Dermed muren. Til og med egypt vil ikke ha noen åpen grense mot palestina. Men når vi er inne på hitlerstat kan vi vel også slå fast at palestina selv passer utmerket til denne betegnelsen. Maken til overgrep mot egen befolkning og jøder (om de får sjansen) skal vi vel lete lenge etter.

Joda vi sloss i ww2, men her i denne saken så startet slossingen etter vedtaket i 1948 der fn opprettet staten israel. Alså sloss palsetinerne mot et fn vedtak. Men en ting som israelerne har gjort feil er å danne nybygginger på områder som ikke har vært fn godkjent. Israel er salvsagt ikke feilfri i denne saken de heller.

Det er beklagelig at du påstår at usa har vært det største hinder for fred i midt-østen. Jo, på en måte har du rett. Fordi om ikke usa hadde støttet israel så hadde den jødiske staten vært slattet fra kartet i dag, og temmelig mange jøder hadde vært drept. Er det dette du ønsker?

Av Kjøss meg i ræva den 08/06/2010 - 22:06
0

USA kunne ha hatt en stor diplomatisk mulighet hvis de ikke var infiltrert av
rike jøder i alle mulige maktpsoisjoner.
Norge kunne sikkert også hatt en mulighet til å gjøre noe hvis det ikke
var for KRF og Israelsvennene. Som bare ser en side av saken.
Jødene har Holocaust å skylde på og bruker det for det det er verdt.
Men dessverre, ihvertfall etter min mening er det ikke verdt det de tror lenger.

Av j.peiper den 08/06/2010 - 22:18
0

Så det er ikke nødvednig å gå tilbake lenger enn 1948 da det britiske mandatområdet Palestina(eller kolonien om man vil) ble delt i :
Jordan, Libanon Syria og Israel.  Hadde restpalestinere hatt evne til å forhandle ville vestbredden og Gaza utgjort en selvstendig stat i dag ?

Nåja Israelerne fikk bedre betalt for å slåss sammen med britene enn palestinerne sammen med i de kroatiske og albanske SS-divisjonene.

Amin Al Husseini spends WWII by Hitler's side  Stor-muftien av Jerusalem og Adolf i 1942
hehe stormuftien het Al Husseini til etternavn, ja det gjorde faktisk Yasser Arafat også..............

Ikke sikkert israelerne liker dette skjønner du Septim og akkurat som de norsk SS soldatene var det dumt å tape krigen :-) 

Når man har kriget og tapt må man regne med at territoriet blir okkupert en stund, men Folkeretten fastslår noen enkle rettigheter
for de okkuperte : de kan få leve i fred, men da må de innstille kamphandlingene !  Hvis ikke kan okkupanten fortsette krigen eller bruke sin militære straffelov !   Det vil si at tyske krigsrettsdommer over sivile norske motstandsfolk faktisk var lovlige ! 

At du ikke forstår en suveren stats marineblokade utenfor fiendtlig territorium forstår vi, men enkelt sagt kan sivile skip oppbringes og visiteres.
Dessuten er lasten bragt videre 

Av Fjellreven den 08/06/2010 - 22:21
0

Det er ikke rom for kunnskap i slike debatter. Det burde du vite ;)

Av lehmo11 den 09/06/2010 - 06:45
0

..vet hvor nytteløst det er å diskutere dette med en forutinntatt jødevenn som deg.

Mvh
Lehmo

Av meco den 09/06/2010 - 07:42
0

-klandre dagens Jøder for hva som skjedde i oldtiden. Hva skal man gjøre, jage dem bort?

Nå er det Israels myndigheter som med fordel gjerne kan jekke seg ned noe. Men dere ender stadig i den fella å skylde på Jødene som et folk.
For alt klandreverdig som skjer fra de Israelittiske myndigheters side.

En annen side er at Palestinske og andre omkringliggende Islamister ikke aksepterer Jødenes eksistens overhodet. Slik var det også før staten Isreal ble opprettet.

Og om man tar utgangspunkt i San Remo avtalen om væbnet konflikt til sjøs, var Israels aksjon velbegrunnet nok iht gjeldende folkerett.

Av Taurus den 09/06/2010 - 08:33
0

Så det er greit å straffe 1,5 millioner kollektivt på Gaza, men ikke å kalle jødene for ett folk.

Skulle vært interessant om problemstillingen var motsatt.

Av j.peiper den 09/06/2010 - 08:52
0

for SOLens debattanter

Av lehmo11 den 09/06/2010 - 09:06
0

..hvem velger disse MYNDIGHETER?

Var det ikke noen som hevdet at Israel var det eneste demokrati i området ?????

Mvh
Lehmo

Av Fjellreven den 09/06/2010 - 09:56
0

...men at du kaller meg jødevenn er vel naturlig ut fra dine begreper som  "jødepakk" her på forumet.
Står man for noe litt mer humant og fredsskapende enn å jage jødene på middelhavet så er man jo selvsagt jødevenn i dine øyne.

Det er ellers helt naturlig at du ikke ønsker å forholde deg til historien. Det vil knuse hat-bildene du har hengende på veggen din....

Og som jeg har sagt tidligere> jeg ønsker FRED i Midtøsten. Det får man ikke ved å velge en ytterkant slik du gjør.

Mer gidder jeg ikke å si. Det er bortkastet.

Av Fjellreven den 09/06/2010 - 10:00
0

....det er visst ok for de som vanligvis vræler og skriker når noen har kommet i skade for å stigmatisere muslimer, når det er islam som er temaet. Da kommer det poppende opp alt fra  "alle-er-ikke-sånn", "stigmatisering" , "skjære alle over en kam", til  "rasisme"

En latterlig dobbeltmoralistisk forestilling!

Av lehmo11 den 09/06/2010 - 10:05
0

..og for ordens skyld: Også jeg er menneskevenn, og ønsker fred i Midt-Østen. Det tror jeg ikke Israels myndigheter ønsker, slik som de oppfører seg.

Mvh
Lehmo

Av saltlakris den 09/06/2010 - 10:09
0

palestina har jo også klart å stabel et demokrati på beina, og jammen valgte ikke folket terroristene hamas til å lede dem på rett vei.

Tror du man kan ha et håp om fred der nede når folket selv velger de mest ytterliggående terrorsiter til sin regjering?

Av Fjellreven den 09/06/2010 - 10:10
0

Du kan nok ikke påberope deg å stå på fredens side i denne saken.
Det er denne despoten du hyller> 
Du har jo tidligere uttalt at det ville være ok om jødene blir jaget på middelhavet. Kan nok finne uttalelsen din i arkivet dersom du har glemt det....
http://www.dagbladet.no/2010/06/09/nyheter/mahmoud_ahmadinejad/iran/utenriks/politikk/12050768/

Og spesielt flott må det jo være nå i disse tider da effektiviteten i Iran har nådd nye høyer. Nå henges mennesker i ekspressfart....
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10001317

Hvorvidt Israels myndigheter ønsker fred er en annen sak. Det tror nok kanskje ikke jeg heller,på samme måte som Hamas heller ikke ønsker fred,med støtte fra Iran.....

Av Fjellreven den 09/06/2010 - 10:15
0

Ap og Raymond Johansen har heldigvis et langt langt mer fornuftig og fredsskapende syn på denne konflikten enn hva du har.
Du derimot,står helt på linje med Vigrid.

Av saltlakris den 09/06/2010 - 10:39
0

infiltrert?
Så du mener jødene har infiltrert maktposisjonene. Dette høres mer ut som nazipropaganda enn hva som er virkeligheten. Jødene har fått mange maktposisjoner på grunn av at de er dyktige. Man kan like det eller ikke, men jøder generelt har flinke på veldig mange områder. Og er man dyktig følger også som regel maktposisjoner.

Du skylder på at krf og israelvennene bare ser en side av saken og dermed vanskeliggjør å finne løsningen på problemet. Men nå er det vel også slik at du og palestinavennene også bare ser en side av saken og dermed også vanskeliggjør prosessen med å finne en løsning.

Men finnes det egentlig en løsning som gir fred mellom kulturene i midtøsten. Jeg begynner å tror at det ikke finnes. Begge parter er så opptatt av sin egen rett at de overhode ikke ser etter noen mellomløsning. Når det er sagt er det ikke lett for noen å diskutere med fanatiske muslimer som eneste drøm er å dø for allah og finne freden sammen med 72 jomfruer.

Jeg er enig i at jødene bør slutte å skyve holocaust foran seg.

Av meco den 09/06/2010 - 11:22
0

Ytterligere kommentar skulle være unøvendig.

Av meco den 09/06/2010 - 11:43
0

-at folk skal forutsi et og alt en regjering foretar seg. Etter å ha blitt valgt.
Det har vi et godt nok eksempel på her hjemme med ditt kjære Ap.

Av meco den 09/06/2010 - 11:43
0

En kan virkelig lure på hvorfor det er slik.

Av septim den 09/06/2010 - 11:57
0

selv om det ikke ble nevnt spsifikt i trådstarten.

Israelerne kan da umulig ha noen hjemmel som forsvarer deres brding
av fredelig skipstrafikk i internnasjonalt farvann? Israel så vel som
andre land må forholde seg til internasjonal lov, og den kan jeg ikke i detalj, gjør du?

Dette bringer debatten inn på et sidespor, all den tid det var vilket folk som var
i området først som var mitt hovedpoeng.
Du er imidlertid meget dyktig på å avspore debatter. Det skal du ha.

Av septim den 09/06/2010 - 11:59
0

 . . nemlig det i skriften som passer dem best.
Hvis man går lenger tilbake i historien, så går ikke
deres krav på området i hop. Det VAR nemig folk i dette
området før jødene ankom.  Hva med dem?

Av septim den 09/06/2010 - 12:09
0

Av hvem og på vilket grunnlag hadde noen legitim rett til å  "gi"  dem det?
Israel sier de er gitt landet av gud, mens gud lukket øynene for dem som bodde der
lenge før jødenes inntreden etter de 40 årene i villfarenhet med Moses om reiseleder.
Det er for enkelt når jødene påberoper seg bibelens ord, det er jo bare overleveringer
mellom mennesker åkke som.

En digresjon:
Du skriver til Lehmo at du  "gjerne vil høre de av deg denne gang".
Det heter jeg vil høre dem av deg denne gang.

Men du er ikke alene om slike feil i norsken.
Snart hele Norge bruker de istedet for dem.

Av Fjellreven den 09/06/2010 - 12:10
0

På samme måte som araberene har fått land av Fn så har også jødene fått land av Fn.

Dette er jo elementær-kunnskaper!

Glem bibelen og andre eventyr-bøker i denne saken. Det er totalt irrelevant.

Det forøvrig også derfor denne konflikten er så fryktelig fastlåst som den er>  RELIGION!

Av Fjellreven den 09/06/2010 - 12:14
0

HVEM var det som bodde i området før jødene kom og okkuperte området i 1000 f. Kr ?

Ledetråd> ikke araberene da deres korstog fant sted på 600-tallet.

Poenget er at det opprinnelige folket ikke lenger er eller har tilknytning til Midtøsten.

Det er nettopp derfor jeg sier at både jøder og arabere er inntrengere og okkupanter. Er dette virkelig så vanskelig å fåstår?

Forøvrig står det mye dritt i både bibelen og koranen.

Av lehmo11 den 09/06/2010 - 12:25
0

..overlate til meg å avgjøre, selvom din selvoppfattelse er helt hinsides alle rimelighetens grenser.

Jeg oppfattet deg slik som du ikke gad si mer, at det var bortkastet. Når skal du bestemme deg?

Lehmo

Av septim den 09/06/2010 - 12:32
0

 . .fordi jødene påberoper seg å ha fått dette landet av gud.

Det er dit vi må gå for å få stoppet kjeften på jødene. Nemlig!
Derfor er historien det sentrale i Israels historie.
1948 er jo i vår tid, og vi må gå adslillig lenger tilbake.

Av Fjellreven den 09/06/2010 - 12:33
0

...ikke evner å kritisere begge sider i denne saken så må jeg nesten ,selvsagt motvillig, konkludere som jeg gjør.

Jada,skal gi meg nå.

Av septim den 09/06/2010 - 12:33
0

 . . om dine påstander og synsinger medfører riktighet heller?

Av Fjellreven den 09/06/2010 - 12:36
0

Det er da fullstendig irrelevant hva religiøse surrehuer sier!
At ortodokse jøder har lest noe i bibelen som tilsier at de kan drive å bygge bosettinger på Vestbredden,eller har fått Israel av gud er da like hinsides all fornuft som også muslimene leser fra sin egen bok og har fått ditt og datt på bakgrunn av det?

Man må prøve å forholde seg til realitetene i denne saken. Og det er at både araberene og jødene er okkupanter i Midøsten, da ingen av de har sine opprinnelige røtter herfra.

Da  blir det fullstendig håpløst å velge side i konflikten! Det kan da ikke være så vanskelig å forstå.

Av Fjellreven den 09/06/2010 - 12:39
0

...at det jeg sier ikke er hverken synsing eller påstander.

Men jeg er inneforstått med at heiagjengene på den ene eller andre siden hopper inn i historien da handlingen var til deres fordel...
Det gjør både araber-tilhengerene og jøde-tilhengerene.

Ville det ikke være en ide å få litt historisk innsikt før man begir seg ut på slike ømtåelige temaer,septim?

Av Fjellreven den 09/06/2010 - 12:41
0

...er at dette har blitt stor-politikk der en hel flokk med politiske kjepphester er involvert på begge sider......

Av pleis den 09/06/2010 - 12:49
0

Hovedreligionen i Israel er jødedommen. Muslimene liker ikke dette og vil at det skal være muslimsk og at den muslimske opprinnelsen skal aksepteres av verden. Bibelen nevnes hele tiden for å understreke at jødedommen er eldre en mohamedissmen. Ergo så er jødedommen rettmessige eier av landet. Og det skrives at det er et og samme folk. Det stemmer jo det men de har forskjellig religion. Landets navn skal bestemmes av religion og mohamedanerne vil bestemme dette. De gir seg ikke før de får bestemme hvilke religion som skal være styrende for området. Saken er den at Palestina aldri har eksistert som et land. Palestina har kun eksistert som et lokalt område på lik linje med feks Rondane.
Jødene fikk initiativet gjennom internasjonale traktater og kom i forkant av Mohamedanerne. Israelerne har egentlig aldri ønsket å fordrive andre mennesker uansett religion men ser seg nødt til å forsvare seg mot en religion som ønsker å fordrive jødedommen.

I dagens debatt er det flere som tar til ordet for at vi skal glemme hele historien og ta saken fra slik den står i dag. "Disse forståsegpåerne". Men de forstod ikke det at Gaza like godt kan opphøre å eksistere siden det som på folkemunne nå kalles for Palestian er oppdelt i to områder. Jeg synes Israelerne har vært svært gavmild og raus som har gitt opp to store områder til et Palestina som ikke får bli anerkjent som land. Palestina er ikke en "enklave" en gang reint pedantisk. Rent pedantisk så er det faktisk de såkalte Palestinerne som okuperer landområder. Ergo så er det ikke Israel som okuperer noe som helst da Israel faktisk er anerkjent som land. Også de områdene som det påstås at Israel okuperer. Det er jo den pedantiske fakta og ikke annet.

Lidelsene i Gaza er etter min mening selvpålagt.

Av meco den 09/06/2010 - 13:51
0

At Jøder maser om det der. Det får den enkelte Jøde som henviser til skriften svare for.

Uansett. De som var dengang er døde. Samme med de som var før dem igjen, som hverken var Jøder eller muslimer.

Nå er engang Jødene der. Et sted må de også være. Eller..kunne en tenkt seg Jødene hit istedetfor?
Bytte med muslimer som er her feks, så kunne de fått flytte til Israel og overtatt de områdene ? Ikke det nei. Tenkte meg det.

Om Palestinere og andre muslimer rundt dem pr faktum ønsket fred, tror jeg neppe Israel hadde vært så vanskelige.
Men den muslimske terror har dratt det så langt, at nå blir det verre. Enn om de hadde visst å oppføre seg som folk.

Muslimer aksepterer ikke Jødenes eksistens noen steder.

Av meco den 09/06/2010 - 13:03
0

Debattanter her og lignende skrikhalser rundtomkring med Jøder oppi halsen, er ikke involvert i stor-politikk.
Drivkraften ligger nok på et temmelig primitivt plan.

Av Schäfer den 09/06/2010 - 19:33
0

..har Israel skapt sitt eget veldrevne land. De rømmer ikke til Norge for å slikke i seg annen manns skapte honning.
De forsøker, og lykkes i, å skape sitt eget, drivverdige land. At naboene ergrer seg over det, ser vi jo.
Misunnelsen oser i Midt-Østen. Hvor ble det av, disse høykulturelle kulturene man skryter av? Hva gikk galt med
(nåværende) Iran, Irak, Afghanistan - og alle disse? Hvordan kunne Sverige, Norge, Belgia etc. fixe biffen? Men ikke
disse høyborger?
Hva har det med og gjøre? Blir det rasismemoro igjen, nå?

Av Taurus den 09/06/2010 - 20:19
0

Det blir jo nesten som at man skal fordele skylden for Holocaust 50/50 mellom Hitler og jødene vel?

Av septim den 09/06/2010 - 23:22
0

 . . på deg. Det kan ikke være lett for deg, dette.