FORUM MOT BARNEVERNET link ligger her!!! + Filmer

Vis som: | |
9

www.freewebs.com/henrikquam/
nor dere kommer inn på siden må dere trykke på RBFB-forum så linker den til forumet!
INKLUDERER FILMER OM BARNEVERNETS ÅVERGREP!+++
Anbefales!

www.freewebs.com/henrikquam/

Av petronella. den 07/09/2007 - 18:41
0

det der,men likevell så hopper dem når b.v. sier det...

Av Rune den 07/09/2007 - 18:43
0

Nei, du har ikke sagt det var svada. Om du synes det er det selvsagt helt ok, men å bruke det som en slags form for argumentasjon huler bare ut ens egne argumenter fordi det gir inntrykk av at man er blitt satt på plass så og si.

Det at BVN sier hopp, så hopper alle andre. Vel. Barnevernet kan innhente info hos alle instanser. Og så teller nok hensynet til barna først og fremst for de fleste, så man gjør det man skal når barnevernet henvender seg til en.

Av sinnataggen. den 07/09/2007 - 18:45
0

Barnasrett.no..

Av Rune den 07/09/2007 - 18:46
0

Nei, ærlig talt. Nå MÅ du gi deg! Hva er disse institusjonene for deg, egentlig? Tror du de er opprettet ene og alene for å ta den jevne mann i gata?

Bare til opplysning så er politiet en av de institusjonene i samfunnet som nyter høyest respekt i befolkningen. Og de som folk flest stoler mest på. Tror du det hadde vært slik dersom de bare var ute etter å ta vanlige folk?

Av Rune den 07/09/2007 - 18:51
0

Ja, jeg har vært innom der etter din forrige tråd. Du henviste til dem med den artikkelen du hadde misforstått.

Av Rune den 07/09/2007 - 18:53
0

Å, milde himmel! Fungerer de ikke som et kontrollorgan dersom de avgjør sakene da?!

Du. Jeg må nesten be deg om å lese litt nøyere hva jeg skriver.

Av Rune den 07/09/2007 - 18:55
0

Jeg fortsetter. Som har jursiter inne, som har fagdommere og diverse...

Av juristen den 07/09/2007 - 20:06
0

Selvsagt gjør de ikke det. Fylkesnemda tar ikke opp kritikk og setter i gang undersøkelser av bv.

Det er det samme med andre organer som avgjør saker. Domstoler setter ikke igang egne undersøkelser av en part i en sak. De fatter avgjørelser på bakgrunn av det partene legger fram.

Av Rune den 07/09/2007 - 21:27
0

Ja, og hva kan de regnes som da, tenker du? Er det ikke en kontroll i forhold til fremlagt materiale. Da hvorvidt det er holdbart juridisk håndtverk?

Det er jo en form for kontroll, og ekstern vurdering.

Men du må jo for all del ikke tro at det ikke føres kontroll med en så viktig samfunnsinstitusjon. Fylkesmannen kan overprøve enkeltvedtak gjort av barnevernet jfr. §§6-5 og 6-6.

"§ 6-5. Klage over barneverntjenestens vedtak.

Enkeltvedtak som barneverntjenesten har truffet, kan påklages til fylkesmannen.

Første ledd gjelder ikke saker som etter kapittel 7 hører under fylkesnemnda, med mindre noe annet er sagt i denne loven.

§ 6-6. Fylkesmannens kompetanse i klagesaker.

Fylkesmannen kan prøve alle sider av vedtaket.

Dersom et vedtak som gir klageren medhold, ikke kan settes i verk straks, kan fylkesmannen bestemme at det straks skal settes i verk midlertidige tiltak som kan dekke det øyeblikkelige behovet. "

Så du ser at det er ikke en slags instans som er, som du på en måte forfekter, avskåret fra resten av samfunnet, og som bare kan gjøre akkurat det som passer dem. Fylkesmannen kan også komme med kritikk, eller stille spørsmålstegn ved fremgangen dersom den avviker fra det som er vanlig. De fleste retter seg etter hva fylkesmannen fremlegger.

Enig?

Av sinnataggen den 07/09/2007 - 21:37
0

en KLAGEINSTANS som tror den er en domstol..= fylkesnemda....

Av juristen den 07/09/2007 - 22:30
0

Dette har ingenting med kontroll av personer i etaten å gjøre, og det er det jeg snakker om. (Kontrollorganer i forhold til politi og rettsvesen)Det du nevner har med kontroll av enkeltvedtak å gjøre.

Fylkesmannen kan ikke prøve saker som hører inn under fylkesnemnda.

Og som jeg har nevnt tidligere; bv kan gjøre mye dritt før de fatter noe tiltak eller vedtak.

Av Rune den 07/09/2007 - 23:04
0

Vet du. Dette gidder jeg snart ikke mer.

Dersom en person er totalt uegnet til å være i etaten, så vil dette bli tatt opp rent personalmessig. Kontroll med andre ord. Og ikke kom dragende med noe piss a -là "Kameraderi" og lignende, for alle vet at personalsaker oppstår i alle bedrifter og virksomheter fra tid til annen. Personlig egnethet er en av nøkkelordene ved tilsettelser. Om personen ikke akkurat får sparken så kan skadereduksjon være et alternativ(bli satt til å utføre andre typer oppgaver der man skjermes for kundekontakt).

Nei. Fylkesmannen kan ikke prøve saker som hører inn under fylkesnemda, men dette er et utøvende organ med egne kontrollinrutiner. Som blant annet driver en gjennomgang av alt innlevert materiale. Og du kan ikke i ramme alvor påstå at det er fritt frem for fylkesnemda, når det sitter advokater som representerer motparten på andre siden av bordet.

Norges lover er i seg selv til for å følges. Bare der alene har man en hel institusjon som følger opp eventuelle brudd. Dersom et brudd på lover og regler påpekes, kan vel sakene i verste fall prøves rettslig. Altså utøves det kontroll i så godt som alle ledd.

Av Rune den 07/09/2007 - 23:07
0

Fylkesnemda "tror" ikke noe som helst. De følger oppsettet som er gitt i lov om barnevern. Mandatet i loven kommer relativt klart frem, og det er dette de forholder seg til.

Av yeah den 08/09/2007 - 08:39
0

regner med at sinnataggen har sluttet seg til "demokratene" da....det nye norske partiet for bygdetullinger.... correct me if I'm wrong....

Av juristen den 08/09/2007 - 08:45
0

Ne,du gidder vel ikke mer nå.....

Som jeg har sagt tidligere; politiet og rettsvesenet (domstolene) har egne kontrolleorganer som SEFO og dommerforeningen(etiske utvalg) som behandler klager på utøvere av dette yrket. Bv har det ikke.

Og kanskje DU selv kunne begynne å lese; jeg har aldri sagt ett ord om fylkesnemnda.

"Norges lover er i seg selv til for å følges. Bare der alene har man en hel institusjon som følger opp eventuelle brudd."

Hvilken institusjon da?

Dersom et brudd på lover og regler påpekes, kan vel sakene i verste fall prøves rettslig. Altså utøves det kontroll i så godt som alle ledd."

Ikke alt kan prøves i et rettsal av hvem som helst.

Av sinnataggen. den 08/09/2007 - 09:12
0

Det er da viterlig ikke mennesker fra bygda som er medlemmer i Demokratene da...Se til partiprogrammet på demokratene.no så finer man ut av alt dem står for,og der er det mye bra...Dem er iallfall mot også offentlig DISKREMINERING av normenn....derfor stem Demokratene på mandag.....

Av Rune den 08/09/2007 - 11:12
0

Sitat: "Ne,du gidder vel ikke mer nå....."

-Joda, jeg gidder litt til. Men det begynner kanskje å bli noe gjentakende dette her. Ble bare litt oppgitt over argumentasjonen, og det at du hopper litt bukk over svarene jeg gir(min oppfatning). Men det er greit nok. Du skal selvsagt få ha dine meninger du, som alle andre.

Sitat: "Som jeg har sagt tidligere; politiet og rettsvesenet (domstolene) har egne kontrolleorganer som SEFO og dommerforeningen(etiske utvalg) som behandler klager på utøvere av dette yrket. Bv har det ikke."

-Dersom du er sterkt uenig, kan saksbehandler klages inn. Du bør da bli tilbudt en samtale med den som har personalansvar. I verste fall, ved graverende feil, eller grov uforstand vil man kunne legge inn en formell anmeldelse til politiet. Dersom en person er helt psyko, vil dette kunne fremkomme etter hvert. Blant annet ved begrunnede klager.

Uansett. Det kontrollspørsmålet begynte med, var at det fremkom påstander i diskusjonen om at Barnevernet som insititusjon ikke hadde noe kontrollorgan. Noe jeg mener jeg har argumentert for at de har. Plutselig ble saken vridd til at det ikke finnes et kontrollorgan for den enkelte arbeider. Men det gjør det altså gjennom den som har personalansvar. Og denne personen både kan, og skal gå videre med saken dersom det er grunnlag for det.

Sitat: "Og kanskje DU selv kunne begynne å lese; jeg har aldri sagt ett ord om fylkesnemnda."

-Jo, du har vel egentlig nevnt fylkesnemda noen ganger gjennom diskusjonen du også. Du må ikke benekte ting du selv har skrevet ned for litt siden. Akkurat som når du nektet på at du hadde skrevet at innleggene mine var svada. Og så er det bare å lese litt oppover i tråden så står det blått på hvitt, så og si.

Sitat av sitat: "Norges lover er i seg selv til for å følges. Bare der alene har man en hel institusjon som følger opp eventuelle brudd.

Hvilken institusjon da? "

-I en litt vid forstand blir det jo samfunnet som institusjon, som ved sitt representative demokrati har opprettet lovene. Og lovene er jo til for å følges. Brytes de kan det i verste fall komme opp i rettssystemet. Det hele forvaltes av et sirlig nettverk av saksbehandlere, jurister, domstoler og lignende. Poenget var uansett at man ikke bare kan ta seg til rette her i landet, uansett hva tittel man bekler seg med.

Dersom et brudd på lover og regler påpekes, kan vel sakene i verste fall prøves rettslig. Altså utøves det kontroll i så godt som alle ledd."

Ikke alt kan prøves i et rettsal av hvem som helst.

Av Rune den 08/09/2007 - 11:17
0

Glemte en ting i forrige innlegg.

Sitat: "Ikke alt kan prøves i et rettsal av hvem som helst."

-Nja. Saker kan meldes inn. Om de blir tatt til følge er selvsagt noe helt annet. Graverende saker vil nok bli tatt opp. Men man kan jo ikk ekomme dragende med hva som helst. Og ofte er det jo en viss vei å gå før det kommer til rettssystemet. Man forsøker å løse konflikter og lignende før det kommer så langt. Eks. Forliksråd, eller familievernskontorer.

Av anonym den 08/09/2007 - 12:13
0

Ja, du blir vel oppgitt når du ikke vinner fram med synsingen din....

Du kan gjenta hvor mange muligheter det er for å klage på personer - fakta er fremdeles at det ikke finnes et kontrollorgan for bv. Hvorfor har politiet og domstolene dette dersom det er så enkelt som du beskriver?

Jeg har ikke sagt et ord om innholdet og saksbehandlingen i fylkesnemda. Nevnte ordet fylkesnemd i hvilke saker fylkesmannen kunne ta til klagebehandling.

Hadde alt vært så ideelt som du beskriver det ville det aldri skjedd justismord, aldri en feilbehandling og alle klager ble tatt seriøst...

Av Rune den 08/09/2007 - 12:53
0

Skriver du anonymt nå, eller? Synes jeg kjenner igjen visse områder i skrivestil og tegnsetting.

Sitat: "Ja, du blir vel oppgitt når du ikke vinner fram med synsingen din.... "

-Nei, jeg er ikk eoppgitt over det i det hele tatt. Les innlegget mitt en gang til. Jeg begrunner hvorfor jeg ble litt oppgitt.

Det får for øvrig bli opp til andre å vurdere hvorvidt jeg har vunnet frem. Men når det er sagt, så sitter jeg ikke akkurat med en følelse av å ha "tapt" diskusjonen. Jeg har faktisk forsøkt å holde en saklig tone. Men føler jeg for det meste møter konspirasjonsteorier og generalisering av en hel etat m/yrkesgruppe i tilsvar. Det kan du kalle synsing, og ubegrunnede/udokumenterte påstander, slik jeg ser det. Synsing? Synes jeg har holdt meg til fakta for det meste jeg. Hvor er det jeg har synset da? Med lovverket? Med fylkesnemda? Fylkesmannen? Opplegget rundt personalansvar? Hva var tatt ut av løse lufta, så og si?

Sitat: "Du kan gjenta hvor mange muligheter det er for å klage på personer - fakta er fremdeles at det ikke finnes et kontrollorgan for bv. Hvorfor har politiet og domstolene dette dersom det er så enkelt som du beskriver?"

-Nei, jeg vet ikke hvorfor de ikke har opprettet et enkelt organ for barnevernet alene, jeg. antakeligvis fordi det finnes såpass mange andre muligheter allerede(viser til øvrig diskusjon). Tror vi må ha nevnt de aller fleste. Men selvsagt. Skulle det bli et ønske om gjennomgang av en sak, så må du ikke tro at de ikke kunne opprettet en gruppe med eksterne aktører sånn Ad-Hoc. Det finnes nok av dem som kjenner både til reglene rundt saksgang, utforming og ligndende. For øvrig viser jeg til fylkesnemda, hvor saken i sin helhet må legges frem. Heri ligger det også rom for kritikk dersom det er behov for det. Skulle det ha skjedd noe som er helt ute i det blå, så plikter nok nemda å gå videre med det. Du tror visst at barnevernet går helt på selvstyr du. Alt annet er under offentlig kontroll her i samfunnet. Hvorfor skulle ikke bvn også være underlagt det samme reglementet.

Sitat: "Jeg har ikke sagt et ord om innholdet og saksbehandlingen i fylkesnemda. Nevnte ordet fylkesnemd i hvilke saker fylkesmannen kunne ta til klagebehandling."

-Å ja, så du har nevnt dem allikevel, da? Jaja, greit å høre det fra deg selv i det minste.

Hmm, her ser det forresten ut til at du avslører deg selv mer enn jeg antok ved første gjennomlesing. Nytter ikke å skrive under anonym, for deretter å gjenta/presisere noe du sa i ditt forrige innlegg(Sitat(min utheving): "JEG har ikke sagt et ord om innholdet og saksbehandlingen i fylkesnemda. Nevnte ordet fylkesnemd i hvilke saker fylkesmannen kunne ta til klagebehandling". Sitat slutt). Ok, nå er jeg faktisk overbevist om at det er deg, Juristen.

Ok, føler jeg meg i hvert fall ganske sikker på at det er deg, Juristen. Om så er. Hvorfor bruker du plutselig ikke nicket ditt lengre? Skal du liksom forsøke å lage et bilde av at flere er enige med deg, eller?

Velvel, tilbake til saken. Selve saksbehandlingen har ikke vært et tema i særlig grad. Det var snakk om hvorvidt fylkesmannen kunne overprøve enkeltvedtak fra barnevernet. Noe de kan(kontrollorgan med andre ord). Men ikke saker som hører under fylkesnemda.

Sitat: "Hadde alt vært så ideelt som du beskriver det ville det aldri skjedd justismord, aldri en feilbehandling og alle klager ble tatt seriøst..."

-Og hadde du, som jeg tidligere har påpekt, lest skikkelig det jeg skreiv. Vil du kunne se at jeg tidlig i denne tråden uttalte at INGEN systemer er 100% sikre. Poenget mitt har ikke vært å si at alt er perfekt. Det diskusjonen har mye dreid seg om, er hvorvidt barnevernet liksom skulle være et slags frisluppet forvaltningsorgan, som ikke var underlagt noen. Noe jeg bestemt mener er en feilaktig fremstilling/oppfatning.

Av juristen den 08/09/2007 - 13:18
0

" Hvilke andre etater er fritatt for å bli overprøvet i sitt faglige skjønn, og man trenger da vitterlig kun minimimum høgskoleutd. for å jobbe i bv. (Kanskje ikke det engang)
Politiet har egne kontrollorganer, rettsvesenet har egne etiske utvalg - har bv det?"

Mener du at jeg her henspeilte på saksbehandlingen? Siden jeg klart peker på en etat/organ er det vel ikke kontrollorganer i forhold til saksbebandlingen/vedtakene jeg snakker om. Du har ikke peiling og greier ikke engang å skille mellom saksbehandling/enkeltvedtak og personalsaker. Du mener bv ikke har noe kontrollorgan fordi der fungerer all klagebehandling så greit...Vel, for meg sier det noe om ståa i etaten, de takler ikke kritikk og har null respekt for sine medborgere.

og jeg fastholder at bv etaten er en useriøs etat..Hvilke andre etater kan ha en/to personer ansatt i små kommuner, der de kan reise på gratis shoppingturer til storbyen under påskudd av å følge opp saker..som kan true og manipulere med noe at det kjæreste et menneske kan ha - nemlig barna!

Og hva som - om jeg kalt meg anonym...jeg er vel anonym selv om jeg kaller meg jurist..

Av petronella. den 08/09/2007 - 14:49
0

Det er faktisk slik Dette foregår...
1.Først så får barnevernet en melding.
2.Så kommer saken inn til Fy-nemda.(bastardnemda),en klageinstans som er i lomma på barnevernet og som tror den er en retsinstans.
3.Så kan klientene(barna selv,eller foreldrene) anke til tingretten som setter sin dom på saken.
4.Etter dette så har vi lagmannsretten som også kommer med sin dom.
5.Så er dette en svært skjelden sak at man kan anke dette til høyesterett,såfremt det ikke er slik at saken kan ha et slik omfang at kjæremålautvalget meneer at dette har relevans.
Skjønte du dette nå????

Av Rune den 08/09/2007 - 18:16
0

Ja, jeg har skjønt det for lenge siden. Det var for øvrig NESTEN riktig det du skriver. Barnevernet får en melding, som de plikter å følge opp innen en gitt tidsfrist. Deretter kan man se på hjelpetiltak(såfremt barna ikke er i akutt fare. Da kan man gjøre et hastevedtak), eller om den bare kan legges bort.

Når alle tiltak er prøvd, men ikke nytter blir det snakk om omsorgsovertakelse. Deretter er din del gjeldende.

Igjen, om JEG forstod det nå?! Jeg har jo for svarte argumentert for dette nesten gjennom hele tråden.

Av petronella. den 08/09/2007 - 18:28
0

de tiltak som du beskriver ,men går direkte på omsorgsovertakelse,dette har man sett som oftest som et resultat lenge før man har hatt sjansen til å fremheve sannheten i en sak.

Av Rune den 08/09/2007 - 18:41
0

Nå var det vel strengt tatt DU som tok opp dette med saksbehandling for et innlegg og to siden, da. I mine innlegg har det vært snakk om kontrollrutiner rundt de forskjellige forvaltningsorganene vi har diskutert. Jeg bare svarte på det. Så om du mener at dette fører til at man ikke har peiling, så skulle vel den kritikken egentlig rettes mot deg selv. Du skjønner. Jeg liker å svare på det som kommer opp i debatten.

Sitat: "Du har ikke peiling og greier ikke engang å skille mellom saksbehandling/enkeltvedtak og personalsaker."

-Dette er bare tull. Dersom du ser litt på denne debatten du selv har deltatt i, vil du sikkert se at det du nå surrer sammen i en eneste stor lapskaus, er enkelttemaer som har vært diskutert hvert for seg. Jeg har faktisk skilt de enkelte delene fra hverandre for å vise hva jeg mener. Jeg minner på at det for det meste har vært snakk om kontrollrutiner/organer av de forskjellige delene av denne typen forvaltning. Saksbehanling er en del av denne forvaltningen. Enkeltvedtak likeså. Personalsaker var et emne som kom opp fordi det ikke er et direkte utvalg som sitter og følger den enkelte arbeider.

Sitat: "Du mener bv ikke har noe kontrollorgan fordi der fungerer all klagebehandling så greit..."

-Å? Hvor har jeg påstått det da? Venter faktisk spent på svar på denne. Minner i samme åndedrag om innlegg tidlig i debatten hvor jeg faktisk har skrevet at ingen systemer er 100% vanntette. Det skulle jo kunne ta brodden av det argumentet ditt, vil jeg tro.

Sitat: "og jeg fastholder at bv etaten er en useriøs etat..Hvilke andre etater kan ha en/to personer ansatt i små kommuner, der de kan reise på gratis shoppingturer til storbyen under påskudd av å følge opp saker..som kan true og manipulere med noe at det kjæreste et menneske kan ha - nemlig barna! "

-Javel. Du om det. Dette med shoppingturer. Vel, kjenner ikke til saken overhodet. Tipper ikke det er hverdagskost uansett. Og kan like gjerne ha vært at man gikk rundt i byen for å slå ihjel noe tid imens man venter på transporten hjem(eks. fly eller tog). Ikke noe galt i det i så tilfelle.

Sitat: "Og hva som - om jeg kalt meg anonym...jeg er vel anonym selv om jeg kaller meg jurist.. "

-Joda. Ikke slikt ment. Men ved å ha et nick, så tilkjennegir man på en måte at det i det minste er samme person som svarer på innleggene. At du plutselig undertegnet med anonym, gir et inntrykk av at du forsøker å skape et bilde av at det er noen andre som er enige med deg. det er ikke helt uvanlig i slike nettdebatter.

Av jurist den 08/09/2007 - 19:19
0

Du kommer med småe spydige kommentater- som at jeg selvsagt også må ha få mine meninger...Jeg er nok mere typen som sier rett ut hva jeg mener!

Det må da kunne gå an å skifte tema under en debatt. Når jeg sier at det ikke finnes kontrollorganer på lik linje som de har i politiet og i rettsvesenet så sier det seg selv at dette ikke går på vanlig klagesaksbehandling på enkeltvedtak... .
Personalsaker kom opp pga dette med kontrollorganer for politi og rettsvesenet. Klage på enkeltvedtak følger forvaltningslovens regler uansett hvilket offentlig forvaltningsorgan det gjelder, med visse unntak.

Ang. at alle klager fungerer så greit i bv...det er jo du som påstår at det bare er få til møte med personalsjefen, lage ad.hoc (??) møter, sender klager rundt til andre jurister og gud vet hva...

Tror du foreldre som får time til samtale med bv og der bv senere lager sak bryr seg om at en leder i bv skal handle klær til egne unger eller bryr seg om hvor de kan kjøpe klær......Skulle foreldre bry seg om bv ansattes private liv?????

Av Rune den 08/09/2007 - 20:09
0

Ja, det går an å trekke inn andre elementer i en debatt. Men her har det mer vært snakk om å kaste inn det man kommer på i farten. Debattere det, og deretter å sause alt sammen i hop, for å danne en slags argumentasjonsrekke av det. En rekke som imidlertid ikke henger sammen overhodet. Eksempelvis dette som du skriver her:

"Når jeg sier at det ikke finnes kontrollorganer på lik linje som de har i politiet og i rettsvesenet så sier det seg selv at dette ikke går på vanlig klagesaksbehandling på enkeltvedtak... . Personalsaker kom opp pga dette med kontrollorganer for politi og rettsvesenet."

-Ser ut som et forsøk på å summere opp debatten, og så blir det bare helt feil i forhold til hva diskusjonen har dreid seg om. Vet egentlig ikke om det har noe for seg å forklare opplegget. Du har jo tross alt vært med på hele diskusjonen. Så jeg finner det rart at du, etter x-antall oppklaringer i andre innlegg fremdeles drar det samme trikset. For siste gang. Det var forskjellige ledd i debatten hvor jeg argumenterte for at det var kontrollrutiner i omtrent alle ledd av barnevernets arbeide. Som med de fleste forvaltningsorganer. Forstår du hva jeg mener?

Sitat: "Ang. at alle klager fungerer så greit i bv...det er jo du som påstår at det bare er få til møte med personalsjefen, lage ad.hoc (??) møter, sender klager rundt til andre jurister og gud vet hva... "

-Nei. Det er DU som påstaår at det ikke finnes kontrollrutiner, noe jeg ettertrykkelig har argumentert mot i sikkert 20 forskjellige innlegg.

Sitat: "Tror du foreldre som får time til samtale med bv og der bv senere lager sak bryr seg om at en leder i bv skal handle klær til egne unger eller bryr seg om hvor de kan kjøpe klær......Skulle foreldre bry seg om bv ansattes private liv?????"

-Nei. Men det har jeg heller aldri påstått, har jeg vel?

Av jurist den 08/09/2007 - 20:22
0

De fleste oppegående (som du jo selv prøver så godt du kan å fremstå som)vet at man ikke trenger kontrollorganer for å klage på enkeltvedtak. I forvaltningen gjelder forvaltningsloven- og der har man ikke egne kontrollorganer, men derimot høyere instanser som prøver vedtakene. Det er som jeg har sagt kun noen få etater som har egne kontrollorganer. At du da gjentar og gjentar at man har kontrollorganer i bv faller på sin egen urimelighet...

Og nå kommer du med kontrollRUTINER - det er noe annet ann kontrollorganer.

Men du sa at det bv jo måtte få handle litt om de måtte vente..(men må da de dra inn sitt privatliv til sine klienter..)

Av Rune den 08/09/2007 - 21:30
0

Sitat: "At du da gjentar og gjentar at man har kontrollorganer i bv faller på sin egen urimelighet..."

-Har ikke sagt det heller. Men har sagt at lovverket, nemder, jurister og lignende fungerer som kontrollerende organer i forhold til blant annet barnevernet. Dette var et tilsvar til din argumentasjon som gikk på at barnevernet er helt uten kontroll.

Når argumentasjonen din ikke strekker til, finner du bare på noen løst funderte halvsannheter da, eller tror du det du selv skriver her?

Sitat: "Og nå kommer du med kontrollRUTINER - det er noe annet ann kontrollorganer."

-Flisespikkeri. Du vet hva jeg mener.

Sitat: "I forvaltningen gjelder forvaltningsloven- og der har man ikke egne kontrollorganer, men derimot høyere instanser som prøver vedtakene"

-Det er jo dette jeg har sagt gjentatte ganger. Da var jeg jo rene idioten som kunne kopmme med noe så dumt. Og dette er jo absolutt en form for kontroll av utøvelsen fra de offentlige instansene. Altså organer som er opprettet for beskyttelse, vurdering og korrigering. Du bruker jo min argumentasjon.

Av jurist den 08/09/2007 - 22:21
0

Fungerer lovverket som et kontrollerende organ? Det er vel mere lovverket som ligger til grunn som hjemmel for alle vedtak og klager. Er en jurist et kontrollende organ? Hvilke nedmnder er lik politiet sitt SEFO?

Det er ikke flisespikkeri.

De høyere instansene er ikke satt kun for å kontrollere de lavere instansene, slik som SEFO og juristenes etiske utvalg....

Av Rune den 08/09/2007 - 22:28
0

Lar deg få siste ordet, jeg. Tror vi har sagt det meste av det vi hadde på hjertet uansett.

Av petronella. den 10/09/2007 - 10:22
0

det innen barnevernet er en økning i stillingsmarginen på 3,6%? Dette seir litt om hva Vekkimellom ønsker seg av ansatte i denne sektoren.Nemmelig at hvermannsens barn skal institusjoneres for at man på denne måten skal få kloa i ststsbankens trygdefond og at barn ikke skal ha kjennskap til sitt opphav.Det er nesten jævlig å si det, men jeg tar sjansen .Det hadde kansje vert på sin plass at noen gav en bekymringsmelding på barnamimisteren slik at hun selv fikk smake sin egen medisin,og ble nektet besøksordning til egne barn slik som det er å lese om på Kristin Brataas sine hjemmesider der et oppslag fra VIKEBLADET i Ulsteinvik tilsier der ett(to) stk. står fram med sin sak...Jeg kjenner til saken der og VET at den er splitter pine gal på flere punkter fra barnevernet i Ulsteinvik.

Av petronella. den 10/09/2007 - 10:39
0

barnevernet i dette landet er ingenting der til å misforstås,dem har bare en agenda og det er å hanke inn flest mulige barn,og dette tjener man på så lenge barna er en FORBRUKSVARE som man skalter og valter med som man vil etter Vekkimellemmetoden.

Av Hu du veit den 06/08/2002 - 02:30
0

Ser at Petronella ikke har fornyet seg. Tyter på de samme sakene ommat og ommat, og konspirasjonsteoriene er like troverdige som tidligere.

Dessverre, men du verken engasjerer, eller provoserer lenger, så for egen del lar jeg debatten her inne forbigå i stillhet.

Av Knut Holt den 13/10/2007 - 04:31
0

En må huske at barnevern er blitt en industri hvor det ikke finnes uavhengige aktører. Hvis en ikke gir svarene som systemet ønkser, får en ikke nye engasjementer som en kan tjene penger på. Når en gir svar som støtter systemet, sørger en også for at saken ruller videre, og barnet det gjelder blir en sikker fremtidig inntektskilde.

Fakta i en barnevernssak er også av en slik art at faktaenes betydning kan tolkes negativt eller positivt helt som en selv ønsker. Jeg kan ta et eksempel:

En observerer at en forelder koser tett med barnet. Dette vil da bli tolket som seksuelt misbruk eller forsøk på å forføre barnet til seksuelt misbruk.

Hvis derimot den samme forelder hadde vært mindre intim i sin kos: Ja da hadde det blit tolket som følelseskaldhet fra forelderensd side, og at forelderen ikke gir barnet nødvendig varme og nærhet.

Hvis forelderen derimot hadde klart å balansere perfekt mellom disse to ytterpunktene: Ja da hadde tolkningen vært at forelderen oppfører seg kunstig og spiller skuespill for å skjule den virkelige tilstanden, og at forelderen bevisst skjuler noe alvorlig i den ene eller annen retning.

Med andre ord: En legger en negativ tolkning inn i alt som observweres.

En skal heller ikke altid stole for mye på advokatene som bistår foreldrene. Ved å gjøre et halvgodt arbeid, sørger også disse forat saken ruller videre, og barnet blir en vedvarende inntektskilde også for dem.

Av Knut Holt den 13/10/2007 - 06:00
0

Jeg har sett helt konkret hvordan barnevernet arbeider. Av det jeg har sett, er det ikke altid den lokale barnevernsansatte som er hovedskurken(e) i spillet som foregår.

En barnevernssak startes oftest av en eller annen fagperson som ser muligheter til å benytte barnet som inntektskilde eller som kilde til å øke sin egen prestisje. Dette kan være: Helsesøster, skoletannlege, reguleringstannlege, spesiallærer, psykolog, kommunelege, privat advokat, barnehagebestyrer, visse politkerwe innen en kommune, banksjef, inkassobyråsjef, rektor på en skole, legespesialister på sykehus eller helseinstitusjoner, osv.osv.

Disse sender så en bekymringsmeling til barnevernet og kan øve et ganske sterkt påtrykk hvor de benytter sin "ekspertise" som tyngde. Fordi den menige barnevernsansatte føler at den som gir en bekymringsmelding har høyere rang enn han/henne slev, gir hun/han etter for påtrykket og starter en sak. Når så en slik sak ruller videre er allerede saken grundig planlagt, ikke hos barnevernet, men hos disse snylterne som ønsker å tjene på saken. Det er for en forelder faktisk veldig vanskelig å vite hvem som i dette spillet er venn eller fiende, idet flere aktører faktisk kan spille en dobbeltrolle.

Den som har gitt bekymringsmelingen vil så senere kunne høste fortjensete ved å engasjeres på forskjellige plan, enten som eksperter, ved å ha barnet som pasient/klient, som fosterforeldre, eller ved prestisjen dette gir. Eller nære forretningsforbindelser til denne høster fortjenesten, og så får den som innleder saken en eller annen form for kommisjonsgodtgjørelse i lovlige eller ulovlige former.

Det hender imidlertid også ofte at det lokale barnevernet lukter lunta og demper saken ned.

Nå har imidlertid systemet ikke kapasitet til å ta for seg alle barn de måtte ønske. Barna som siles ut og brukes av systemet, er gjerne de som det er størst inntektspotensiale i, ikke nødvendigvis de soem trenger hjelp.

Av Samfunnskikkeren den 14/10/2007 - 07:06
0

Norge har en lang og rotfestet tradisjon med å dope ned barn og la dem gjennomgå hemmelige undersøkelser under neddopet tilstand, eller under neddopet tilstand å bruke barna i medisinske eksperimenter.

Barn som er tatt ivare av barnevernet eller som har en barnevernssak på seg er særlig utsatt for denne type virksomhet.

Scært ofte dreier det seg om underlivsundersøkelser hvor en fører instrumenter inn i barnas intime kroppåpninger for å kikke inn eller ta prøver.

Andre ganger dreier det seg om eksperimentell utprøvning av medikamenter eller medisinske metoder.

Andre ganger benyttes barnet som øvelsesobjekt innen medisinsk opplæringsvirksomhet.

I øvrige tilfelle gjøres dette fordi systemet prøver å finne symptomer på seksuelt misbruk eller annen type misbruk fra foreldrenes side, slik at de kan ha materiale til å bruke mot foreldrene.

Slike undersøkelser under neddoping kan faktisk foregå i skole, i barnehage, i PP-tjenest5en aller andre steder hvor andre enn foreldrene selv ivaretar barnet.

De kan også foregå når barnet er under sedasjon eller narkose av øvrige årsaker, og så benytter en anledningen til å bruke barnet til noe ekstra.

Selv om barnet er neddopet, vil det likevel nedleires erindringsmateriale hos barnet om det som er skjedd. Ikke en gang full narkiose kan hindre en person i å sanse og oppfatte noe, men det som sanses kommer ikke nødvendigvis opp til bevisstheten i full klarhet. Slike uklare erindingsbiter etter slik virksomhet kan i neste omgang føre til rare og bisarre overgrepshistorier og føre til at yskyldige personer angripes for obergrep. Dette er en sansynlig forklaring på Bjugn-saken.

Av Hemmelige Samarbeidsfora den 15/10/2007 - 06:30
0

Ja, når en er inne på hemmelige aktiviteter, bør en si noe om det hemmelige spillet som foregår i enhver jommune bak ryggen på foreldrene.

Alle norske kommuner har samarbeidsfora hvor representanter for forskjellige autoriteter kommer sammen og drøfter det enkelte barn og dets foreldre, samt planlegger hva som skal gjøres med barnet og hvilke aksjoner som skal tas overfor barnet og foreldrene.

I disse fora sitter altid en representant for barnevernet. Øvrige deltakere kan være: representanter for: skole, helsetjenesten, PP-tjeneste, politisk representant(barnevernsnemd), politi, barnehage, samt varierende deltakere etter behov.

Det er gjerne i slike fora at den øverordnede planleggingen av tiltak overfor barnet på lokalplan foregår. De vedtatte tiltak koordineres så i ettertid av barnevernet, og barnevernet sørger for nødvendig sandpåstrøing.

I slike fora blir en også enige om hva slags undersøkelser de enkelte deltakerne skal iverksette overfor barnet og foreldrene. Dette kan variere fra intime undersøkelser av barnets kropp, psykologiske tester til grafsing i foreldrenes økonomiske forhold.

Disse samarbeidsfora kan ha forskjellige navn, og behøver ikke i seg selv være hemmelig, men omfanget av informasjnsutveksling og omfanget av planleggingsaktiviteten vedrørende det enkelte barn og foreldrene er hemmelig. Det holdes også hemmelig at et barn har vært drøftet i et slikt forum. Dokumenter som utarbeides i forbindelse med behandling av saker i slike fora holdes også gjerne hemmelig.

Av Knut Holt den 15/10/2007 - 06:35
0

Ja, når en er inne på hemmelige aktiviteter, bør en si noe om det hemmelige spillet som foregår i enhver jommune bak ryggen på foreldrene.

Alle norske kommuner har samarbeidsfora hvor representanter for forskjellige autoriteter kommer sammen og drøfter det enkelte barn og dets foreldre, samt planlegger hva som skal gjøres med barnet og hvilke aksjoner som skal tas overfor barnet og foreldrene.

I disse fora sitter altid en representant for barnevernet. Øvrige deltakere kan være: representanter for: skole, helsetjenesten, PP-tjeneste, politisk representant(barnevernsnemd), politi, barnehage, samt varierende deltakere etter behov.

Det er gjerne i slike fora at den øverordnede planleggingen av tiltak overfor barnet på lokalplan foregår. De vedtatte tiltak koordineres så i ettertid av barnevernet, og barnevernet sørger for nødvendig sandpåstrøing.

I slike fora blir en også enige om hva slags undersøkelser de enkelte deltakerne skal iverksette overfor barnet og foreldrene. Dette kan variere fra intime undersøkelser av barnets kropp, psykologiske tester til grafsing i foreldrenes økonomiske forhold.

Disse samarbeidsfora kan ha forskjellige navn, og behøver ikke i seg selv være hemmelig, men omfanget av informasjnsutveksling og omfanget av planleggingsaktiviteten vedrørende det enkelte barn og foreldrene er hemmelig. Det holdes også hemmelig at et barn har vært drøftet i et slikt forum. Dokumenter som utarbeides i forbindelse med behandling av saker i slike fora holdes også gjerne hemmelig.

Av Lillemori den 02/11/2007 - 06:59
0

Til dere som faktisk bedriver regel rett personforfølgelse av Petronella..... bli voksen og la andre få ha sine meninger.
nå har jeg lest både petronellas og andre - de som velger å trakassere henne sine innlegg........... og jeg har bare en ting å si til dere.... har dere ikke annet å komme med en trakkasering av petronella til debatten.... det er flott at vi har slike som petronella som virkelig våger å stå for det hun sier... i motsettning til dere som bare kommermed flåsete bemerkninger om henne personlig,
stå på petronella:)

Av Lillemori den 02/11/2007 - 07:31
0

Det virker som on barnevernet i Norge opparbeider seg en portofølge - jo flere barn de kan fjerne - jo større portofølge - og klarer de å holde på barnet ( borte fra foreldrene ) i flere år, så stiger ansatt i gradene og får større lønnings pose...

Av Henrik Quam den 21/08/2008 - 03:11
4

NÅ HAR JEG LAGET ENDA EN NY SIDE! MED BV FILMER! WWW.BVFILMER.PICZO.COM Hadde jeg ledet barnevernet hadde jeg hengt meg, Det råder jeg herved alle som jobber i bv om og gjøre med engang! :P

Av Anonym den 07/07/2009 - 00:00
0

OVERGREP

Av Anonym den 07/07/2009 - 00:03
0

altså OVERGREP