Allergitabletter

Vis som: | |
12

Finnes det egentlig noen tabletter som virker mot pollen? Det er sjelden er blir syk om sommeren, men når jeg først blir rammet av bl.a. gresspollen, blir jeg fryktelig dårlig. Da hjelper det ikke om jeg så kjører i meg aldri så mange piller.
Er det noen som faktisk hjelper når det er som verst?

Av Buskmann den 01/08/2004 - 10:52
11

...heter LUNERIN.

Dessverre importeres ikke Lunerin til Norge lenger, men kan bestilles via din lege. Gi blaffen i legens forordninger om å ta så og så mange tabletter morgen og kveld. Lunerin er et kraftig antihistamin og kan gjøre deg "sur" og trøtt. Ta heller 2 til 3 tabletter når du er skikkelig angrepet og bare da. Finn deg et kjølig "pollenfritt" rom og vent til snørr, snue, "feber" og kløe forsvinner.

Et annet enda bedre tips er å be legen din om en sprøyte Kortison i rumpa. Legene holder denne behandlingen av allergi litt hemmelig fordi overdrevent bruk av Kortison er skadelig. En sprøyte i den myke rompedelen, hver sommer, er derimot helt ufarlig, hvis du ikke bruker Kortison i annen behandling. Dette gjør deg 90% symptomfri hele pollensesongen. Du kan ta sprøyta når du er som værst eller når allergisesongen starter.
Det er helt utrolig at leger foreskriver f.eks. inhalator astmamedisin som skader lungene til allergikere når denne MYE mer effektive og MYE mindre skadelige behandlingen finnes. Sier legen din nei til Kortisonsprøyte (hvilket jeg ikke tror) - så finn en annen lege!!!!

Be også legen din om nesesprayen Rhinocort. Den er effektiv mot neserenning, fordi den inneholder litt Kortison.

Ønsker deg og alle andre pollenallergikere en BEDRE sommersesong. Dere har det ofte helt jævli når andre nyter sol og varme.

Vennlig hilsen fra Buskmann

Av Mendez den 02/08/2004 - 01:06
6

Vaksinasjon mot en allergi innebærer at man regelmessig gjennom to - tre år blir tilført i små og tiltagende doser av det man reagerer på.
De første tre månedene får man gjerne en dose ukentlig. Deretter økes intervallene til to uker og etter et halvt års tid settes en dose pr måned i de neste drøyt to årene.
Denne behandlingen gjør at kroppens immunsystem etter hvert lærer seg til å tolerere hva den tidligere reagerte på.
Metoden kalles også for immunterapi eller hyposensibilisering.
Den blir i Norge først og fremst benyttet til å forebygge alvorlige allergiske reaksjoner på veps- og bistikk, og Rikstrygdeverket gir for tiden kun støtte til slik behandling.

Immunterapi kan dessuten benyttes til å begrense allergiske reaksjoner i nese- og øyne på grunn av gress- og trepollen samt katter, mugg og midd. Det er enkelte holdepunkter for at den kan lindre astma.
En av grunnene til at man har vært tilbakeholdene med å benytte immunterapi i behandling av allergi og astma er frykten for at behandlingen skal utløse en alvorlig allergisk reaksjon.
Omfattende erfaringer med metoden spesielt i U.S.A har vist at sannsynligheten for slike komplikasjoner er meget liten.
En annen ulempe med immunterapi er at behandlingen er tidkrevende og kostbar, og det er først når den er gjennomført at man kan vurdere hvorvidt den har vært til nytte for den enkelte.
Derfor er immunterapi mest aktuelt når allergien medfører alvorlige symptomer til tross for optimal behandling med medikamenter, og man har forsøkt tiltak for å begrense kontakten med det man reagerer på.

Fordelen med en vellykket immunterapi er at effekten kan vedvare i mange år, og at pasientens behov for medisiner kan begrenses betydelig eller opphøre.

Ny Vaksine.

Antistoffer
Den nye vaksinen virker direkte på antistoffet IgE, som utløser den allergiske reaksjonen i kroppen. Ved hjelp av vaksinen lager kroppen stoffer som påvirker IgE til å ikke reagere. Dermed vil det kunne hjelpe på alle typer allergier.

- Dermed fungerer vaksinen uansett om man er allergisk mot katter, jordnøtter eller bjørkepollen osv. Dessuten kan den være spesielt nyttig for de som er allergiske for flere ting.

Av Mendez den 02/08/2004 - 01:29
15

Førstehånds behandling av de mest vanlige formene for allergi i nese og nedre luftveier er de såkalte "lokale stereoider". Disse finnes i spray og i pulverform.

For øynene finnes dråper som inneholder antihistaminer. Begge disse er medisiner med relativt få og ufarlige bivirkninger. Videre er de enkle å bruke og som regel svært effektive.

Ved symptomer fra de nedre luftveier er det oftest nødvendig med inhalasjonsmedisiner, det vil si medisiner som man puster inn. De lokale stereoidene har også her en sentral plass, ofte i kombinasjon med et eller flere andre inhalasjonspreparater.

Lokale stereoider har fått en sentral plass i behandlingen av allergi. Denne behandlingen må ikke forveksles med kortisonbehandling i "klassisk" forstand. Tabletter som inneholder kortison brukes i dag kun ved alvorlige grader av allergier der annen behandling ikke gir tilstrekkelig lindring.

Moderne behandling av allergier både i øvre og nedre luftveier har således blitt betydelig mer effektiv og med sjeldne og stort sett ufarlige bivirkninger selv ved langvarig bruk.

Bivirkninger av kortison/inhalasjonssteroidene

De fleste inhalasjonssteroidene anses som trygge når de tas i anbefalte doser. Bivirkninger som kan oppstå er lokal irritasjon i svelget med påfølgende sårhet og heshet. Soppinfeksjoner (hvitt belegg) kan også forekomme. For å unngå sårhet/heshet/sopp bør man skylle munnen og spytte ut etter inhalasjon.
Skulle det oppstå soppinfeksjon i munnhulen, må lege kontaktes. Infeksjonen behandles med soppdrepende skyllemiddel.

Mange forbinder kortisonbehandling med bivirkninger som vektøkning, måneansikt, benskjørhet (osteoporose) og tynn, skjør hud med bloduttredelser. Dette er bivirkninger som er sett etter langtidsbehandling med høye kortisondoser i tablettform. Bivirkningene skyldes at kortison/kortisol nivået i kroppen blir for høyt.

Hos barn er man spesielt opptatt av nedsatt vekst. Man vet ikke om det er kortisonbehandlingen eller astmaen i seg selv som kan hemme veksten. Hos enkelte har veksten blitt redusert etter å ha brukt høye doser kortison gjennom lang tid, men man har også sett barn hvor veksten har økt etter behandling som en følge av bedre sykdomskontroll.

Det er viktig å være klar over at "bivirkningene av astmaen og allergier" kan være betydelig mer skadelige enn eventuelle bivirkninger fra astmamedisiner som i praksis
sjeldent gir bivirkninger ved anbefalt dosering.

Av Buskmann den 02/08/2004 - 13:45
5

Du snakker som min gamle huslege, Mendez og som han, lytter du ikke til pasienten.
Anonym sier han SJELDEN blir angrepet, men når det av og til skjer blir han skikkelig dårlig.

For Anonym er det meningsløst å starte en lang vaksineringsprosess eller foreskrive medisiner som virker forebyggende når det finnes metoder å "kvele" symptomene på ved hjelp av piller eller EN vaksine.

Sjøl har jeg slitt med astmaallergi fra barneårene til jeg ble voksen. Etter en homeopatisk behandling ble min tillstand betydelig bedre og jeg kan nå holde plagene i sjakk ved hjelp av Lunerin ved sterke anfall og reseptfrie medisiner ved svake anfall. Jeg tar da tabletter som EN litt stor dose. Dette funker og jeg anbefaler Anonym å prøve dette framfor behandlinger som krever bruk av kjemi over lange perioder eller tvilsomme "kurer" som tar år å gjennomføre....

Mvh.Buskmann

Av Christer den 10/08/2004 - 22:25
5

Sleit med det samme problemet som deg.
Som du selv skriver virket ingen piller eller kortison-sprøyter når det var som verst. Dessuten har ikke piller, inhalatorer og sprøyter noen varig effekt, men
man må ta de forebyggende. Ihvertfall i mitt tilfelle.

Fikk vaksine mot allergien etter å ha lest om dette, ble noen ekstra turer til
legen for denne behandlingen, men resultatet har vært at jeg pr idag er 100% symptomfri hver sommer. Mye bedre enn å bli proppet full av sterke kjemikalier dvs medisiner.

Christer

Av Christer den 10/08/2004 - 22:45
15

Slik jeg forsto det virket ikke piller i det hele tatt...

Hva er grunnen til at den medisinen du anbefaler er tatt ut av markedet?
Videre snakker du om legers bruk av kjemikalier osv, men anbefaler
sterke kortison sprøyter og EN sterk dose medisin ved anfall.
Mulig dette virker på deg, men alle er forskjellige, og det blir umulig for noen å gi "perfekte" råd,
uten å være lege eller å undersøke den det gjelder.
Medisiner virker forskjellig fra person til person også.

Du skrev:

For Anonym er det meningsløst å starte en lang vaksineringsprosess eller foreskrive medisiner som virker forebyggende når det finnes metoder å "kvele" symptomene på ved hjelp av piller eller EN vaksine.

Din kortison sprøyte er ingen vaksine.
Vaksine derimot er en permanent løsning om den så tar lengre tid å få.

Du snakker også om tvilsomme kurer...og mener da vaksinering??
dette er anarkjente metoder imotsetning til homeopatisk behandling du påstår
gjorde deg betydelig bedre.

Homeopati er basert på bruken av preparater fortynnet flere tusen ganger
som skal gi ønsket effekt. Trenger ikke å være forsker for å skjønne at dette
er ren bløff og ønsketenkning.
Noen vitenskaplige bevis finnes ikke.

Mendez sitt innlegg var nok ment som en korreks mot din påstand at leger gir
alt for mye unødvendige skadelige medisiner, og en oppsumering av vilke alternativer
som finnes der ute.

Flott å ville hjelpe andre, men prøv å holde deg til fakta.

Av Buskmann den 17/08/2004 - 03:30
15

Kan hende du har fått hjelp av et vaksinasjonsopplegg og vær takknemmelig for det.

Men din kur er da heller ikke alltid så likefram vellykket for alle, så hvorfor så "legearrogant" i ditt tilsvar til mine råd for løsninger som KANSKJE kunne hjelpe DENNE SOMMEREN????

Tror heller du har byttet nick fra Mendez til Christer?
Uansett hjelper ikke din løsning dabattstarterens allergisymptomer denne sommeren...

Buskmann

Av Christer den 17/08/2004 - 20:17
16

Det går tydelig frem av mitt svar at ingen fasit finnes, for å bruke dine ord.
Jeg bare registrerte din kritikk og påstander som lite nyanserte.
Påstander bør underbygges av vitenskapelig materiale når du poster under Legevitenskap.

Min interesse er av ren vitenskaplig karakter og dermed objektiv, så
beskyldninger som "legearrogant". faller da på sin egen urimlighet.

Kritikken gikk ikke først og fremst på muligheten for om dine råd kan virke, men
måten du fremsatte dette på. Noe vitenskaplig grunnlag for en del av dine påstander finnes heller ikke, men forblir synsing.
Det finnes adskillig bedre materiale og vinklinger for kritikk av leger eller medisinering enn hva du har presentert.

Vaksinasjon har ønsket effekt hos opptil, dog ikke begrenset til 90% av pasientene.
Og er derfor ett alternativ til dem som vil bli kvitt allergier for godt.

Mvh

Christer

Av Buskmann den 23/08/2004 - 04:20
11

Din nyansering er subjektiv i forhold til "debattens" utgangspunkt. Finnes det hjelp å få for å dempe akutte allergireaksjoner utover de reseptfrie medisiner eller de medisiner innsenderen hittil hadde utprøvet?
Du har ingen mening om mine eller egne råd til Anonym, men velger å fremsette løsninger som Anonym ikke har akutt nytte av siden allergisesongen har startet. Ditt innlegg er bare objektivt utfra en langsiktig løsning som Anonym og de fleste andre allergipasienter kjenner like godt som deg. Du velger å flåse bort min erfaring med homeøpati. Er ikke dette arroganse?

Du har med dine innlegg bare bevist at du kan alt eller mye om forakt for pasienten, Christer. Du prøver ikke engang å forstå hva som er problemet, før du må oppvise at din vitenskaplige tynge veier mer enn pasientens erfaring, og den personlige opplevelsen av symptomer og ulike former for behandling.
Klassisk legearroganse er etter min mening først å fremst uviljen til å lytte til og lære av pasienten. Det er mye av dette i dine innlegg.

Som medmenneske må jeg kunne formidle egne erfaringer fra årelangt astmatisk allergi uten at noen avkrever vitenskapelig underbygging og fakta her på SOL. Forumet er da åpent for alle?

Påstandene om synsing og at jeg kunne benyttet bedre argumenter for kritikk av leger, er sanseløst vrøvl og saken helt uvedkommende. Anonym ropte på hjelp og jeg var vel uvitende om at problemet kun var postet til fastlegen hans. Det virket ikke som om Anonym ønsket å initialisere en vitenskapelig debatt. Jeg må i så fall trekke meg...

Mvh. Buskmann

Av Christer den 23/08/2004 - 12:08
12

Du er tydeligvis mer interessert i å forsvare argumentene dine for diskusjonens skyld.
Hvis du har vitenskapelig data å vise til når det gjelder homeopati må du gjerne fremlegge disse.

Trekk deg tilbake for all del, noe interessant angående vitenskap har du ikke tilført.
Hvis du angriper legepraksis bør dette underbygges om ikke med vitenskapelige fakta, så med ett snev av seriøsitet. Tendensene i dine innlegg hører mer hjemme i blader som Hjemmet som trolig er mer i tråd med kildene for din kunnskap.

Av Buskmann den 23/08/2004 - 13:06
13

..du er seriøst flink til å avsløre deg selv.

Jeg har ingen argumenter for eller mot behandlingsformer å forsvare eller kritisere. Jeg forsvarer retten til å gi Anonym noen råd ut fra egen erfaringsbakgrunn uten å bli irettesatt og avkrevd medisinske fakta fra en tåpe med et stort diskusjonsbehov.

Jeg er en pasient, herr doktor. Ikke en kollega!

Buskmann

Av Christer den 23/08/2004 - 13:46
4

Buskmann snakker om avsløringer og sier selv derpå:
Jeg har ingen argumenter for eller mot behandlingsformer å forsvare eller kritisere.

Likevel valgte du å kritisere hva du mener er uforsvarlig praksis blant leger med hensyn til medisinering i dine innlegg. Det er godt gjort godeste Buskmann!

For all del Buskmann hold deg til det du vet og dine erfaringer, så kan vi andre forholde oss til fakta.

Christer

Av Buskmann den 24/08/2004 - 02:47
6

Du fornekter deg ikke, Christer og jeg kan jo skjønne at du synes det er moro med en deltager til på dette "aktive" forumet. Fint at debatten har blitt underholdende for deg. Jeg synes derimot det er synd at Anonyms innlegg ble en debatt, istedenfor en samling velmende råd fra ulike "leger" og "pasienter" på SOL. Det er litt beklagelig at du ikke har forstått at "kritikken" som jeg har rettet mot behandlingsformer var i kontekst av Anonyms symptombilde og historie og IKKE i en generell medisinsk faglig sammenheng. På sistnevnte nivå har jeg som pasient ikke kunnskap nok til å "forsvare eller kritisere" de ulike behandlingsformer.

Ditt siste innlegg viser du på nytt en overfladisk arroganse og at du primært søker en debatt der du kan vise hvor flink du er, framfor å ville forstå hva jeg skriver og mener. Denne debatten blir derfor en konstruksjon på dine premisser og jeg ønsker ikke følge deg lenger. Dessuten er avsporingen fra Anonyms tråd blitt total etter dine faktaopplysninger, som neppe tilfører Anonym noe verdifullt eller nytt.

Takk for at jeg får ha mine erfaringer fra et langt liv som allergiker for meg selv. Du og de andre (?) får gjerne forholde dere til det dere itv. kaller fakta. Nå er det like før hanen galer så Goddag mann, Økseskaft - forumet er blitt en deltaker mindre fra nå av....

Mvh. Buskmann

Av Christer den 24/08/2004 - 15:27
4

Nå har det seg slik at du ikke diktere hva andre velger å kritisere. Nok en gang: når du velger å kritisere legepraktikk uten faktagrunnlag rimer dette dårlig med din fremstilling om at dette bare var en samling velmenende råd. Når dine påstander itillegg er dirkete feilaktige, er det på sin rette plass å kreve dokumentasjon eller i det minste saklig argumentasjon.

Innledningsvis valgte du bevisst å ikke komentere de punkter jeg arresterte deg på, av åpenbaregrunner. Isteden fremsetter du beskyldninger om legearroganse overfor meg og andre.
Avslutningsvis benytter du deg av vikarierende motiver, gjør innrømelser om at du ikke har noen kunnskap til å verken forsvare eller å kritisere de ulike behandlingsformer. Hadde denne innrømmelsen forsåvidt kommet tidligere ville denne diskusjonen vært unødvendig.
Nok en gang beskyldninger om arroganse og stadig ingen argumenasjon som går på sak.
Det eneste du beviser er en uvilje til å diskutere på ett saklig grunnlag og en total mangel på interesse for vitenskapelige aspekter. Hvilke premisser du er interessert i å føre debatten på går klart fram.

Nei vet du hva godeste Buskmann, hvis du ikke tåler å bli irettesatt for feilaktige påstander gjør du klokt i å trekke deg tilbake.

Mvh Christer.

Av Anonym den 23/11/2006 - 14:12
5

skal hjelpe når tabletter ikke er nok. Den må, som tablettene, tas før plagene begynner. Med andre ord: bestill time hos legen i god tid !

Av CAR WASH den 21/01/2009 - 08:40
0

Our wholesale replica handbags is one of the best Replica Purses wholesaler.we are selling Louis vuitton replica,Chanel Replica,Gucci Replica,The handbags are Hermes Birkin,Hermes Kelly,Chanel 2.55 bag,Louis vuitton replica Speedy 30,Louis vuitton Damier Canvas,and we selling high and top Chanel wallet,Louis Vuitton wallet,Hermes belt. Choosing Replica handbags to perfect your lifestyle: Business Opportunities.

Jadeshow’s replica Tiffany Jewelry and Replica Bvlgari Jewelery looks just like the real thing. Why pay more for a single piece of Tiffany Replica jewelry,Bvlgari Replica Jewelry when you can treat yourself to a number of replica pieces for the same price or less? Be simply spectacular with contemporary Tiffany-inspired jewelry!Jadwshow delights in the opportunity to offer our customers fine Tiffany Bracelets, Tiffany Necklaces, Tiffany Earrings, Tiffany Rings, Tiffany Bangles,Gucci jewelry replica, Chanel wallet and Louis Vuitton wallet all at remarkably low prices.

We wholesale portable speakers,mini speakers,Mobile Phone Speakerscellphone speakerscelluar phone speakersipod speakers wholesale,wholesale ipod speakers, Portable Mp3 Speaker,Portable Speakers System,Usb Speakers,Ipod Speakesrs,apple Speakers, Ipod Portable Speakers, Mp4 Speaker,Computer Speaker,chloe handbags

Av Groshkover den 07/06/2010 - 15:20
0

Allergitabletter er urban voodoo, ein kan like godt iføre seg bastaskjørt og danse i regnet medan nokon andre speler trommer.